ja hartje

ANBI-gegevens

JA, wij zetten ons in voor het algemeen belang

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. En dat is wat wij doen. We hebben geen winstoogmerk. Wel zorgen we voor een fijne een waardevolle oude dag van onze cliënten. Samen met hun verwanten, onze medewerkers, vrijwilligers en partners.

Naam

Formele naam van de instelling: Stichting Sint Joris
Naam bekend bij publiek: Joris Zorg

Kamer van Koophandel nummer

41095652

fiscale nummer

27.92.217.

Contactgegevens

Stichting Sint Joris
Sint Jorisstraat 1
5688 AS Oirschot
Info@joriszorg.nl
0499 - 57 21 24

Doelstelling

Stichting Sint Joris is een zelfstandige zorgorganisatie die actief is voor ouderen de regio's Oirschot en Eersel. Alle cliĆ«nten krijgen zorg op maat. De organisatie beweegt mee op de veranderende zorgvraag. Lees meer over de organisatie in Ons verhaal en de beschrijving van onze Missie, visie en kernwaarden.


Bestuurssamenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit een bestuurder, mevr. D. Zijlmans. De Raad van Bestuur is belast met:

- Het realiseren van de doelstelling van de stichting.
- Het vaststellen van het beleid met inachtneming van het gestelde in de statuten.
- Het, waar van  toepassing, voorbereiden en (doen) uitvoeren van besluiten van de Raad van Toezicht.
- Het onderhouden van externe contacten van de stichting.

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid van de medewerkers, verwijzen we u naar de CAO VVT 2022 - 2023.

Jaardocument

Hier vindt u een bestuursverslag  (verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiĆ«le verantwoording).

Publicatieplicht

De Belastingdienst heeft met ingang van 2021 ons verplicht om bij de publicatie gebruik te maken van door hen ontwikkelde en via hun website te downloaden standaardformulier. Dit formulier bevat alle informatie die wettelijk verplicht gedeeld moet worden.
Klik hier om het ingevulde Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen te bekijken.