ja hartje

Ouderen sneller in favoriete verzorgingshuis door unieke samenwerking

Samen kom je verder

December 2020: Samen met Amaliazorg, Ananz, Archipel, Sint Annaklooster, Oktober, Valkenhof en Vitalis Woonzorg Groep werken we vanaf deze week met één systeem waarin de vraag naar zorg en ons gezamenlijke zorgaanbod samenkomen.

Unieke samenwerking levert snellere en betere plaatsing zorgcliënten op

Een voor Nederland unieke samenwerking. We werken vanaf 8 december met één systeem waarin de vraag naar zorg en hun gezamenlijk zorgaanbod samenkomt. Het doel is om ouderen met een zorgbehoefte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Normaal is er veel tijd nodig om zo’n samenwerking tot een succes te maken. “Door corona kwam dit proces in een ongelooflijke stroomversnelling”, vertelt Pascale Bartels enthousiast. Zij is als kartrekker namens Vitalis nauw betrokken bij deze samenwerking. 

Optimale inzet van beschikbare zorg

De acht klantencentra zien de vraag naar zorg stijgen. Meer zorgplekken creëren is echter lastig omdat er een personeelstekort is. Het optimaal inzetten van beschikbare zorgplekken is dan ook belangrijker dan ooit. “Daarnaast zien we dat adviseurs van de zorgorganisaties met dezelfde cliënten bezig zijn, zonder dat ze dat van elkaar weten”, vertelt Pascale. “Opgeteld lijken er 1600 mensen op de wachtlijsten te staan. Maar als je beter kijkt, blijkt dat ruim 500 cliënten op meer dan één lijst staan. Dat betekent dubbel werk voor de zorgprofessionals. En voor de cliënt of mantelzorger is het lastig om te weten bij wie ze moeten zijn of waar ze het snelst een passende zorgplek krijgen. We willen bijvoorbeeld leegstand voorkomen, doordat iedereen nog aan het rondbellen is.”

Eén totaaloverzicht van vraag en aanbod

Zo ontstond het idee om vraag en aanbod van alle zorgaanbieders in de regio overzichtelijk bij elkaar te brengen. Eén regionaal vraag-aanbodsysteem dus. Pascale: “Door deze nieuwe samenwerking werken we efficiënter. En hebben we sneller, betere oplossingen en informatie. We kijken over onze eigen organisatiegrenzen heen. Hierdoor weten we welke cliënten er in de regio op een zorgplek wachten, én zien we welke zorgaanbieder welke bedden beschikbaar heeft. “

Voordelen voor cliënt en zorgaanbieders

Vaak is het belang om snel passende zorg te bieden zo groot dat mensen niet meteen op hun voorkeursplek terecht komen. Dan is een tussenplaatsing nodig. Het nieuwe systeem biedt goede informatie over waar cliënten verblijven terwijl ze wachten op hun uiteindelijke plek. Komt er ergens een bed vrij, dan is te zien welke cliënten op die kamer wachten en waar ze nu verblijven. Pascale: “Als je dan een slimme plaatsing doet, maak je met één vrijgekomen bed, zo een aantal mensen blij”. Het is ook efficiënter werken met het systeem. Mensen staan namelijk niet meer op meerdere wachtlijsten.  Daardoor verloopt het contact met de cliënt via één organisatie. Deze dossierhouder werkt samen met de andere aanbieders. Een ander bijkomend voordeel is dat er inzicht is in de ontwikkeling van vraag en aanbod op regionaal niveau.  Dit levert waardevolle managementinformatie op, op basis waarvan deelnemers beleid en of afspraken kunnen maken

Corona als stroomversneller

Iedere zorgorganisatie houdt de regie over zijn eigen wachtlijst. Er komt dus geen centrale toewijzing van zorgplekken. Die was er begin dit jaar wel. Na het uitbreken van het coronavirus zetten veertien zorgorganisaties en ziekenhuizen in Eindhoven en omgeving het Regionaal Aanmeld Centrum (RAC) op. Hierin zorgden ze samen voor een betere doorstroom van COVID-patiënten vanuit de ziekenhuizen naar andere zorginstellingen. Een snelle en goede inventarisatie van beschikbare plaatsen bij de zorgaanbieders was hierbij essentieel. De ziekenhuizen zorgden voor een overzicht van welke patiënten naar een zorginstelling konden. Vervolgens maakte het RAC de match en werden de patiënten overgeplaatst naar een VVT-organisatie.

“Door deze noodzakelijke, plotselinge en intensieve samenwerking werd duidelijk dat er mooie kansen waren voor een structurele samenwerking”, zegt Pascale.  Dus besloten de bestuurders om door te pakken. Vanuit en onder leiding van het WoonincPlusVitalis klantencentrum werkten de zorgaanbieders zes maanden enthousiast en hard samen. Met als doel om vanaf eind dit jaar allemaal vanuit één en hetzelfde vraag- en aanbodsysteem te werken. Een mooi resultaat!"