ja hartje

Uniek AI-zorgsysteem

Uniek AI-zorgsysteem borgt veiligheid en welzijn bewoners Joris Zorg

Enkele jaren geleden is Joris Zorg, samen met zorgtechnologiepartner Aivex, voortvarend aan de slag gegaan met het ontwikkelen en inpassen van de nieuwste zorgtechnologie in de dagelijkse zorgpraktijk. Het doel was en is tweeledig: allereerst willen we hiermee de veiligheid en het welzijn van onze bewoners optimaal borgen. Ten tweede willen we onze medewerkers ontlasten. Opdat zij hun tijd en aandacht, met behulp van zorgtechnologie, kunnen besteden daar waar deze (het hardst) nodig is. Er staat nu een uniek systeem in de ouderenzorg dat we de komende jaren, samen met Aivex, verder uitbreiden. Artificial Intelligence (AI) staat aan de basis hiervan. Een mooi moment om zowel de (deel)oplevering als de voortzetting van de samenwerking officieel te markeren. Daarop hieven Ben Manders (Directeur Aivex), Diana Zijlmans (Bestuurder Joris Zorg) en Albert Jan Kuiper (Manager Bedrijfsvoering Joris Zorg) op 4 juli 2024 graag het glas.

Uniek systeem
Het systeem bestaat uit 5 à 6 deelsystemen die optimaal met elkaar samenwerken, gebruikmakend van één mobiele app. Het omvat:

  • Passieve alarmering (slimme sensoren)
  • Actieve alarmering (alarmering door cliënt)
  • Toegangscontrole (deur herkent cliënt)
  • Leefcirkels (in te richten op cliëntniveau)
  • Video-ondersteuning (let wel: alléén bij een alarm en wordt niet bewaard).
  • Audio (zodat er op afstand gecommuniceerd kan worden met cliënten en ook een roepalarm mogelijk is).
  • Track & Trace functie voor het lokaliseren van medische/ondersteunende benodigdheden.

De basis en het belangrijkste onderdeel is de passieve alarmering. Die is, op een paar laatste punten na, compleet opgeleverd. De actieve alarmering wordt nu uitgerold en ook dat proces verloopt goed.

Diana: "Wij willen onze cliënten/bewoners het comfort bieden dat past bij de toekomstige tijd. Met dit systeem doen we dat én denken we volledig vanuit het individuele perspectief van onze cliënt. Waarbij we hiermee tegelijkertijd het werk van onze medewerkers nóg beter ondersteunen. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben. We lopen graag mee voorop als het om innovaties in de ouderenzorg gaat. Dat maakt ons ook aantrekkelijk als werkgever."

Bewoner Joris Zorg (Oirschot): "Ik ben blij met de komst van de slimme sensoren. Als er 's nachts iets gebeurt - als ik bijvoorbeeld val in de douche of in mijn kamer - wordt dat opgemerkt en komen Joris Zorg medewerkers me helpen. Dat geeft mij een geruststellend gevoel. Verder merk ik er niks van dat die sensoren er zijn. Ze geven geen licht of maken geen geluid dus ik heb er ook geen last van. Ik kan eigenlijk geen nadelen noemen want ik weet dat medewerkers mij niet zien als er niks aan de hand is. Privé blijft privé. Dat is hier goed opgelost. Sinds ik hier woon heb ik twee keer gebruikgemaakt van mijn polsalarm. Daar had ik goede redenen voor: een keer was ik uit bed geschoven en de andere keer was ik gevallen omdat ik me helemaal niet goed voelde. Het is fijn als je dan zo snel mogelijk geholpen wordt."  

Lessons learned
Ben: "Dat is voor ons vooral dat wij als ‘makers’ van de technologie geduld moeten hebben. Je hebt met veel verschillende betrokkenen te maken (cliënten, verwanten, medewerkers) die je allemaal mee wilt nemen in het proces. Bovendien heeft Joris Zorg vijf locaties die ieder een eigen sfeer en werkwijze hebben wat we uiteraard respecteren. Als partner denken we mee en sluiten we zo goed mogelijk aan op de manier van werken van Joris Zorg."

Albert Jan: "Wij hebben goed moeten bewaken voor welke functionaliteiten we wel en vooral ook NIET kiezen. Incidenten moeten geen beleid worden. Dan maak je het te complex en gaat het niet werken. Doe maar niet te moeilijk. Dat werkt bij Joris Zorg het beste."

De toekomst
Het systeem genereert (anonieme!) data die eigendom zijn van Joris Zorg en die gefilterd kunnen worden. Op basis van deze data zien we het als gedrag afwijkt. Dat levert ons straks voorspellend vermogen op, wat natuurlijk heel waardevol is. Ook extramuraal (bij cliënten die thuis wonen) biedt AI legio mogelijkheden. Er worden al slimme lampen getest met zowel visuele als audio-functionaliteiten, die kunnen 'praten' met de cliënt. De ontwikkelingen gaan, kortom, razendsnel. Wij gaan daar als Joris Zorg graag in mee mits de voordelen evident zijn voor onze cliënten, bewoners, verwanten én medewerkers.