ja hartje

SeniorenPunt Oirschot stroomlijnt woonbehoeften ouderen

Wat doe je als oudere als de gezondheid van één van de partners opeens achteruit gaat en in de oude woning blijven geen optie meer is?


En hoe kom je überhaupt aan een zorgwoning in Oirschot? Voor ouderen is het soms lastig de weg te vinden in het doolhof aan regelingen en instanties. In SeniorenPunt Oirschot bundelen Joris Zorg en Wooninc. hun kennis en netwerk om zo goed mogelijk te helpen bij vragen over wonen, zorg en welzijn.

Vlak voor de zomer ging het Seniorenpunt Oirschot van start in De Enck. Martine Willemse is zorgbemiddelaar voor Joris Zorg, Pascale Bartels is werkzaam voor het klantencentrum van WoonincPlusVitalis. Zorgbemiddelaars van Joris Zorg en consulenten van Wooninc. zijn regelmatig op het nog tamelijk nieuwe SeniorenPunt te vinden. “Onze samenwerking met Joris Zorg loopt al vanaf 2008, we staan elkaar bij op het gebied van wonen, zorg en welzijn”, vertelt Bartels van Wooninc., dat bijvoorbeeld op vijf locaties in Oirschot en de Beerzen aanleunwoningen in haar beheer heeft. Vanuit de behoefte van ouderen om zorg en welzijn gerelateerde woonvragen op één centraal punt terecht te kunnen, is nu dus het Seniorenpunt actief. “Het is soms best ingewikkeld. Ouderen van wie de woonbehoefte verandert lopen tegen allerlei zaken op: veel regels, indicatiestelling, hoe kom je überhaupt aan een zorgwoning, kom je in aanmerking? Hoe hou je het betaalbaar, is er recht op huurtoeslag? Het is vaak een zoektocht die lastig is te overzien”, aldus Willemse.

Advies
Willemse vervolgt: “We hebben niet altijd direct een pasklare oplossing. Maar door onze samenwerking en ons groot gezamenlijk netwerk kunnen we het hele traject van een woningvraag wel optimaliseren. Mensen op weg helpen en zorgen dat ze gehoord worden scheelt dikwijls al veel. Ons hulpaanbod is heel breed, dat gaat van advies tot een ‘warme overdracht’ aan een volgende partij.” Pascale Bartels vult aan: “We hebben samen veel lijntjes, waardoor als de nood aan de man is, we bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een tijdelijke tussenplaatsing. Of we kunnen helpen of adviseren als er ineens een cisissituatie ontstaat. Dat het bijvoorbeeld thuis niet meer te doen is, omdat iemand op straat gaat dwalen. Soms belanden mensen dan echt in een emotioneel proces, bijvoorbeeld als één van de partners niet meer in de eigen woning kan verblijven en naar een zorgwoning moet, of een gelijkvloerse woning. Het is dan niet altijd direct mogelijk om de partners bij elkaar te plaatsen. Vaak wonen ouderen nog in een eengezinswoning. Het kan raadzaam zijn om op tijd stappen te zetten naar een seniorenwoning, zodat je daar zelf de regie in houdt.” Willemse knikt. “Mensen kunnen dan nog sturen. Vaak willen ze graag in Oirschot blijven wonen bijvoorbeeld, omdat het sociale netwerk daar ligt, of omdat het dan makkelijker is om de mantelzorgers betrokken te houden. Maar soms is er niet direct een mogelijkheid in Oirschot. Daarom ook is het handig dat wij met verschillende zorgpartners samenwerken, dan zijn de mogelijkheden alweer ruimer, bijvoorbeeld voor zo’n tussenoplossing. Soms kunnen we ook nog wijzen op situaties waarbij zorgvoorrang geldt.”

Zoektocht
“Het is soms echt een zoektocht”, weet Willemse. “Daarom is SeniorenPunt juist belangrijk. Zodat mensen ergens terecht kunnen met hun vraag over wonen, zorg en welzijn. We zullen ook altijd verder proberen te kijken dan sec de vraag. Waar mogelijk denken we mee en kunnen we soms alvast voorsorteren op zaken die eraan zitten te komen. We willen graag meezoeken naar de beste oplossing. Loop gerust eens binnen, als je hier bijvoorbeeld toch al aan het winkelen bent. We willen graag laten zien dat we er zijn en mensen het gevoel geven dat ze echt gehoord en geholpen zijn.”

SeniorenPunt is een initiatief van Wooninc. en Joris Zorg. Ook andere zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio bieden hun informatie aan bij SeniorenPunt Oirschot.

Open op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Adres: De Loop 67 Oirschot in De Enck. U kunt een bezoek op afspraak maken buiten de reguliere openingstijden. 
Tel: 0499-791979, info@seniorenpuntoirschot.nlwww.seniorenpuntoirschot.nl 

Bron: Oirschots Weekjournaal