ja hartje

Joris Zorg heeft het PREZO Care zorgkeurmerk behaald!

Joris Zorg heeft het PREZO Care zorgkeurmerk behaald!

PREZO Care is een zorgkeurmerk. Externe auditoren beoordelen op verschillende manieren of wij waardengedreven zorg bieden: werken aan kwaliteit met verhalen uit de praktijk.  

“Ik ben trots op de eigen regie en cliëntgerichtheid. Trots op hoe wij naar de mens kijken: als iemand en niet als iemand met een ziektebeeld.” (Bron: verhalenspoor - perspectief medewerker).   

 

De auditoren betrokken afgelopen najaar een zeer diverse groep mensen (zoals bewoners, verwanten en medewerkers) in hun audit/onderzoek. Ze liepen mee, keken mee, voerden gesprekken, bekeken documenten en maakten foto’s. Op basis daarvan behaalde Joris Zorg het keurmerk met een heel mooi rapport.   

 

“Al bij de intake is het belang aangegeven dat wij ook mee blijven doen. Mijn moeder gaat nog weleens naar de kerk en ze houdt van zingen. Dan wordt er aan ons als familie gevraagd: heeft iemand tijd?” (Bron: verhalenspoor – perspectief familielid).

 

De belangrijkste uitkomst?
Alles wat we binnen Joris Zorg doen en ontwikkelen is gericht op het optimaliseren van de zorg en het welzijn van de bewoners/cliënten. Zij staan echt centraal.
 We zorgen er samen voor dat de kwaliteit van leven van onze cliënten en bewoners als goed wordt ervaren.

 

Een andere naaste gaf aan dat er in een MDO goed naar de wensen wordt geluisterd, zij voelen zich als familie gehoord. Bij een complex vraagstuk had de organisatie voorgesteld om meer familie bij het MDO te vragen, dat werd erg gewaardeerd door familie.  
(Bron: observatie – perspectief auditor). 

 

Wij zijn trots op dit resultaat!