ja hartje

Overbruggingszorg

JA, ik heb overbruggingszorg nodig

Wanneer u wacht op een plek in één van onze huizen, ontvangt u overbruggingszorg. Dit kan zorg thuis zijn. Of een tijdelijke opname in een ander zorgcentrum. Wanneer uitstel van een opname niet langer kan, vindt een spoedopname plaats. U krijgt dan binnen zes weken een plek in een zorgcentrum.

Aanvragen met uw wijkverpleegkundige en onze adviseurs

Wanneer u een indicatie heeft voor opname in een zorgcentrum, is er niet direct plek. U komt op een wachtlijst. In overleg met uw wijkverpleegkundige vraagt u een indicatie aan voor een overbruggingszorg. U doet dit bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt welke vorm van zorg en ondersteuning het beste bij uw situatie past. Vindt u het lastig dit zelf te doen? Onze adviseurs helpen u graag.

Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg/Zorgkantoor

Het zorgkantoor vergoedt de kosten voor zorgtrajectbegeleiding. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen.

Afspraken staan in het zorgdossier

We leggen alle afspraken die u maakt met het CIZ, de wijkverpleegkundige en de adviseur vast in het digitale zorgdossier. Bijvoorbeeld over het soort zorg dat u ontvangt. U kunt het dossier inzien via Carenzorg.

Wanneer start de overbruggingszorg?

Na de toekenning van een indicatie en het vastleggen van de afspraken in het zorgdossier, overleggen we wanneer de overbruggingszorg start. Dit is afhankelijk van wat voor ondersteuning u / uw verwant nodig heeft, hoe vaak en op welke tijdstippen.

Extra ondersteuning nodig?

Joris Zorg biedt, naast overbruggingszorg, nog meer zorg tijdens de overbruggingsperiode. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op ‘ik heb thuis verzorging nodig’.

Hebt u vragen?

Bel dan gerust 0499 57 21 24. U kunt ook het contactformulier invullen. Een van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.