ja hartje

Samenwerkende partners

Samenwerkende partners

Joris Zorg werkt samen met een groot aantal verschillende partijen binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen nadrukkelijk voor partners die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (wonen, welzijn, zorg/behandeling en dienstverlening) voor onze cliëntengroepen. De basis van vrijwel alle samenwerking is de realisatie van betere zorg en dienstverlening en het stimuleren van innovatie. Hierbij werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers en lokale overheden.

Lerend netwerk

Joris Zorg vormt samen met drie collega organisaties: Sint Annaklooster, Valkenhof en Vitalis, een lerend netwerk; het Klavertje vier.

Samenwerken

Met het oog op continu verbeteren, bestaat er binnen Joris Zorg al een lange traditie van samenwerking in netwerken rond onze doelgroep. Binnen deze netwerken werken wij vaak samen met andere organisaties om organisatie overstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, keten afspraken te maken of van elkaar te leren. Op deze manier bewerkstelligen wij dat we op de hoogte zijn en blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld.


Een aantal belangrijke partijen waar Joris Zorg mee samenwerkt, staan in onderstaande tabel.

Verbonden partij

Relatie tussen verbonden partij en Joris Zorg

Novicare

Invulling specialistische behandelfunctie binnen Joris Zorg

(Apotheekhoudende) Huisartsen Middelbeers en Vessem.

Samenwerkingsrelatie

Apotheek Best en Hapert

Samenwerkingsrelatie

Zorgboog, Savant, Archipel, Vitalis, Oktober, Zuidzorg

Collega zorgaanbieders, samenwerking in de regionale klachtencommissie

Lunet zorg

Vof-partner woonzorgboerderij D’n Bolle Akker in Vessem

Severinus

Samenwerkingsrelatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon

Samenwerkingsrelatie

VVT-platform Zuidoost Brabant

Samenwerkingsrelatie

Woningstichting De Zaligheden

Verhuurpartner

Wooninc

Verhuurpartner

Oirschot Zorgt

Samenwerkingsverband van verenigingen, stichtingen en instellingen in Gemeente Oirschot

Seniorenpunt

Samenwerkingverband met LEV Wijzer Oirschot, Gemeente Oirschot en Wooninc.

Parochies

Samenwerkingsrelatie

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Deelname stuurgroep palliatieve zorg

Programma Precies! (De juiste zorg op de juiste plek)

Deelname

Ondernemersverenigingen en Community of Practice (duurzaamheid)

Samenwerkingsrelatie

Brandweer

Samenwerkingsrelatie (geen nood bij brand)

GHOR

Samenwerkingsrelatie

Netwerk dementie

Deelname aan netwerk Dementie ZO Brabant

GGD

Infectiepreventiecommissie (IPC)

Kempenhorst, Heerbeeck college, Baanderherencollege, Pius X college, Rythovius college, ROC Tilburg, Summa college, Koning Willem I college, Prins Heerlijk, Koning Willem-Alexander school

Samenwerkingsrelatie

Lerend Netwerk Leven in Vrijheid

Deelname

Human Capital Care

Arbobegeleidingsdienst

Transvorm

Samenwerking op gebied van HRM vraagstukken voor advies en uitwisseling

Lionsclub Best Oirschot

Samenwerkingsrelatie into d’mentia

Ziekenhuizen (MMC, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

Samenwerkingsrelatie

Het Scheiend, Molenvelden, De Hagelaar, Wilton's Hof, de Wederloop

Samenwerkende zorgboeren

Naast bovengenoemde netwerken hecht Joris waarde aan actieve deelname van de professionals aan beroepsverenigingen of netwerken zoals artsenfederatie  Actiz, KNMG, Verenso, V&VN, en ParkinsonNet.

Naast bovengenoemde netwerken hecht Joris waarde aan actieve deelname van de professionals aan beroepsverenigingen of netwerken zoals artsenfederatie  Actiz, KNMG, Verenso, V&VN, en ParkinsonNet.