ja hartje

Deskundige medewerkers

Joris Zorg streeft ernaar dat medewerkers deskundig zijn en blijven. We verwachten dat medewerkers blijven leren en ontwikkelen. We bieden naast diverse interne scholingen, ook opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor verzorgende IG niveau 3, verpleegkundige niveau 4 en HBO-V. Ook is het mogelijk om binnen Joris Zorg de EVV (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende), de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) of GVS (Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek) opleiding te gaan doen.

Flexibel

Joris Zorg heeft, net zoals elke andere organisatie, ook te maken met uitval van medewerkers . Hierdoor zijn wij genoodzaakt om buiten het vaste team om mensen in te zetten. We werken intensief samen met ons interne uitzendbureau, Joris Flex. Deze flexwerkers zijn voldoende geschoold en vallen onder het scholingsbeleid (inclusief sommige verplichte scholingen) van Joris Zorg.

Breed opgeleid

De zorg voor onze psychogeriatrische cliëntengroep kent in toenemende mate ook een somatisch accent. We hebben te maken met een steeds verzwarende cliëntengroep. In de personele samenstelling wordt hiermee rekening gehouden.
In de zorg is kwaliteit van leven van groot belang. In de personeelsbezetting vraagt dit om 24/7 aanwezigheid van breed opgeleide professionals die een combinatie van verzorgende en welzijn gerichte taken kunnen verrichten. Zij moeten beschikken over kennis en ervaring op beide gebieden.
Op de zorgafdelingen worden voldoende verpleegkundigen ingezet om noodzakelijke verpleegkundige handelingen binnen een kort tijdsbestek te kunnen uitvoeren. Daar waar nodig, wordt gebruik gemaakt van expertise. Op alle afdelingen is het uitgangspunt dat er op de intensieve zorgmomenten altijd twee  medewerkers  beschikbaar zijn. De manier waarop dit is georganiseerd, is afhankelijk van de lokale zorgvraag, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de manier waarop familie participeert in het zorgproces.

Personeelssamenstelling

Klik hier om de personeelssamenstelling te bekijken.

Specialisaties  

Joris Zorg staat bekend om haar generalistische kleinschalige zorg, gericht op welbevinden en geluk.  Tevens wordt in samenwerking met de ketens/netwerken professionele inzet geleverd bij dementiezorg (zorgtrajectbegeleiding/casemanager dementie), palliatief terminale zorg (ook in samenwerking met vrijwilligers) en wondzorg.
Bij Joris Zorg werken medewerkers  met uiteenlopende functies. Samen zorgen zij er iedere dag voor dat cliënten het goed hebben bij Joris Zorg en dat zij de regie ervaren die passend is. Met de huisartsen in de regio zijn heldere afspraken gemaakt t.a.v. hun inzet en betrokkenheid bij cliënten. Met 1e lijns paramedici en een specialist ouderengeneeskunde wordt gekeken naar een inzet die past. 
Joris Zorg heeft een intensieve samenwerking met Novicare, aangaande de deskundigheid die nodig is voor zorg met verblijf en behandeling. De specialist ouderengeneeskunde, nurse practioner, ergotherapeut, fysiotherapeut en psycholoog zijn deskundigen die via Novicare worden ingezet. 

Beroepscodes

Voor onze medewerkers gelden beroepscodes die van toepassing zijn op hun handelen. Een belangrijke code is de beroepscode voor Verzorgenden en Verpleegkundigen.

Opleidingsinstelling

Tevens zijn wij een opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg.
Joris Zorg werkt samen met 3 ROC’s: Summa college, ROC Tilburg en het Koning Willem I college en met 2 HBO scholen: Avans en Fontys