ja hartje

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat waar goede verpleeghuiszorg aan moet voldoen. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Aan de hand van dit document werken zorgverleners en zorgorganisaties aan het verbeteren van kwaliteit.

Dit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut.