ja hartje

Palliatieve zorg

JA, ik kies voor goede palliatieve zorg en neem waardig afscheid

Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Vaak zijn er nog veel onbeantwoorde vragen en onzekerheden. En is er behoefte aan zorg. Zorg die gericht is op het verlichten van lichamelijke pijn, maar ook op vraagstukken op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Palliatieve zorg draagt bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. En aan een waardig afscheid. Zowel voor onze cliënt als zijn of haar naasten.

Joris Zorg besteedt veel aandacht aan palliatieve zorg. Onze visie ‘op een respectvolle, waardige manier van leven tijdens de laatste levensfase…’ en expertise maken dit mogelijk.
We luisteren naar onze cliënt en zijn of haar naasten. Kijken welke behoeften er zijn, lichamelijk en geestelijk. En maken zo samen een waardig en passend afscheid mogelijk.

Wanneer de laatste levensfase aanbreekt

Vaak ontvangt u of uw verwant al verpleging thuis als blijkt dat de laatste fase van het leven is aangebroken. Op dat moment kijken we samen wat nodig en mogelijk is. We houden daarbij rekening met de wensen en behoeften van u en uw verwant. U voert de regie.

Vragen of een afspraak maken?

Neemt dan gerust contact op met onze collega Irma van Balkom, Irma.van.Balkom@joriszorg.nl, telefoon 0499 57 21 24.

Joris Zorg is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant.