ja hartje

Prachtige resultaten teams Joris Thuis!

Cliënttevredenheid (cliëntenraadpleging) Thuiszorg

Zorgonderzoeksbureau Facit heeft in opdracht van Joris Zorg een cliëntenraadpleging uitgevoerd. Dit deden ze samen met de wijkverpleging. De raadpleging vond plaats in oktober en november 2020.

De cliëntenraadpleging is onderdeel van de landelijke kwaliteitsuitvraag 2020. De uitkomsten gebruiken we om te leren en te verbeteren. Zo stemmen we onze zorg (nog) beter af op de wensen en behoeften van onze cliënten.

We zijn blij met de uitkomsten, want de teams van Joris Thuis hebben prachtige resultaten behaald. Op alle onderdelen scoren de thuiszorgteams hoger dan de vergelijkingsgroep. Complimenten aan alle medewerkers van Joris Thuis! Joris is trots op jullie en jullie kunnen trots zijn op jezelf en je collega’s.

Continu leren en verbeteren

De resultaten zijn ontzettend goed. Toch zijn er nog enkele (kleine) verbeterpunten geformuleerd. Fijn. Want we leren en verbeteren continu binnen Joris Zorg. Daarom hebben de thuiszorgteams een verbeterplan opgesteld. Dit plan is besproken binnen de stuurgroep samen met Facit, de Cliëntenraad en de Bestuurder. We zorgen er zo voor dat de zorg voor onze cliënten de komende tijd nog beter aansluit op de individuele wensen en behoeften.