ja hartje

Keurmerk en certificaten

We vinden het belangrijk om in contact te blijven met onze cliënten en hun verwanten om hun tevredenheid constant te meten. Daarbij vinden we het van belang dat een externe kritisch meekijkt of we doen wat we zeggen dat we doen.

 

PREZO Care

In het najaar van 2019 heeft, op alle intramurale locaties, de eerste PREZO care audit plaatsgevonden. Op basis hiervan hebben we het keurmerk PREZO care behaald.

​De auditoren die de audit uitvoerden, spraken vele verschillende personen binnen onze organisatie. Ook hebben ze mensen uitvoerig geobserveerd. Ze keken naar de verhalen van alledag (vanuit de verschillende perspectieven) en besteedden veel aandacht aan onze waarden en dilemma’s. Dit was ook zo bij de tussentijdse (februari 2021) en de eindaudit (eind 2021) die we ook weer met een zeer positief rapport afsloten.  

Citaten uit de eindaudit:
“Ik heb de indruk gekregen dat het personeel van Joris Zorg op deze locaties zeer toegewijd en zorgvuldig werkt. Er is veel ruimte voor persoonlijke invulling van het werk waarbij de bewoners en hun behoeften centraal staan.” (Onverwachte schouw)

Persoonsgerichte zorg: ‘Uw prioriteiten en focus liggen bij kleinschalige persoonsgerichte zorg, wat medewerkers uitstralen en tonen, wat herkend en gerespecteerd wordt door cliënten en naasten, ook waar uw organisatie nog op weg is uit een meer klinische setting uit het verleden’.

ActiZ

Joris Zorg is als organisatie aangesloten bij ActiZ. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden.


Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen 

Joris Zorg werkt samen met een aantal zorgboerderijen (zie 6. samenwerkende partners). De zorgboerderijen hebben een eigen kwaliteitskeurmerk: Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Met dit keurmerk laten zorgboeren zien te voldoen aan relevante wetgevingen
rondom kwaliteit van zorg.