ja hartje

Keurmerk en certificaten

We vinden het belangrijk om in contact te blijven met onze cliënten en hun verwanten om hun tevredenheid constant te meten. Daarbij vinden we het van belang dat een externe kritisch meekijkt of we doen wat we zeggen dat we doen.

PREZO Care 

In het najaar van 2023 is een nieuwe PREZO care cyclus gestart met een initiële audit intra- en extramuraal. Op basis hiervan hebben we het keurmerk PREZO care behaald.

De auditoren die de audit uitvoerden, spraken vele verschillende personen binnen onze organisatie. Ook hebben ze mensen uitvoerig geobserveerd en een ochtend in de thuiszorg meegelopen. Ze keken naar de verhalen van alledag (vanuit de verschillende perspectieven) en besteedden veel aandacht aan onze waarden en dilemma’s. Najaar 2024 zal een tussentijdse audit volgen. 

Citaten uit de eindaudit: 
‘Impact op resultaat voor de cliënt. Het auditteam is het meest overtuigd op dit impactcriterium en daar mag u trots op zijn. Alle bovenstaande ontwikkelingen worden ingezet ten faveure van de cliënt. En gelet op de hoge mate van overtuiging van zowel van het auditteam als wel van de kernauditor lijkt u dat zeker te lukken. Sterker nog, u zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven voor de bewoners als goed wordt ervaren.’

‘Persoonsgerichte zorg: In die ene zin die ongewild gehoord werd door een auditor, “we hebben het goed hier” wordt alles gezegd en uitgedrukt wat op dit kwaliteitsaspect van toepassing is.’

‘Eindbeeld. Tijdens het uitvoeren van de verschillende werkvormen is het auditteam betrokken en bevlogen medewerkers tegengekomen, die tijdens het uitvoeren van de zorg en ondersteuning hart voor de cliënt hebben. Het resultaat hiervan is dat tijdens de rondgang door de organisatie het auditteam over het algemeen tevreden cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers zijn tegengekomen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten of onderdelen van de zorg waar men minder tevreden over is. Het auditteam ziet en hoort iedere keer weer dat deze bespreekbaar zijn en ook waar dat mogelijk is direct worden opgepakt in samenspraak met betrokkenen. Het auditteam heeft Joris Zorg als een open, transparante en warme organisatie ervaren gedurende de momenten dat men voor de uitvoering van de diverse sporen aanwezig was.’

ActiZ 

Joris Zorg is als organisatie aangesloten bij ActiZ. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden.  
 

Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen  

Joris Zorg werkt samen met een aantal zorgboerderijen (zie samenwerkende partners). De zorgboerderijen hebben een eigen kwaliteitskeurmerk: Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Met dit keurmerk laten zorgboeren zien te voldoen aan relevante wetgevingen rondom kwaliteit van zorg.