ja hartje

Cliëntenraad

JA, jouw mening telt

Het welzijn van onze cliënten staat voorop. Daar zetten alle Joris Zorg medewerkers zich dag in dag uit vol energie voor in. Maar wat vinden onze cliënten echt belangrijk? Hoe zorgen we ervoor dat hun stem - en die van hun verwanten - steeds gehoord wordt? Zodat zij meepraten, meedoen en meebeslissen. Want we doen het samen. Joris Zorg heeft daarvoor een cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten van Joris Zorg.

Onze cliëntenraad bestaat uit een groep betrokken mensen (cliënten en/of verwanten) die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Joris Zorg behartigt. Hun doel? Constructief bijdragen aan een waardevol leven voor de cliënten. Aan kleinschalig leven. Aan eigen regie.

Elke zorgaanbieder in Nederland moet over een cliëntenraad beschikken. Dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Een goede zaak.

Joris Zorg is dan ook blij met hoe (de samenwerking met) de cliëntenraad functioneert. Wij houden de cliëntenraad zo goed mogelijk op de hoogte van het beleid en de ontwikkelingen binnen Joris Zorg. De leden van de cliëntenraad praten hierover mee en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan ons (aan de Raad van Bestuur). Ze houden ons scherp en dragen zo fundamenteel bij aan ons gemeenschappelijke doel: een zinvol en prettig leven voor al onze cliënten.

We stellen de cliëntenraad van Joris Zorg graag aan je voor:

 

Jolanda Cremers
Voorzitter CR
Vertegenwoordiger verwantencommissie De Nachtegalen
aandachtsgebieden: algemene zaken, Contactverzorgende / Multidisciplinair overleg, relatie verwantencommissies en cliëntenraad

Jolanda Cremers


 

Jan v.d. Hamsvoord 
Vicevoorzitter CR
Vertegenwoordiger verwantencommissie Groenendaal
Aandachtgebieden: contactverzorgende / multidisciplinair overleg, klantreis

Jan v.d. Hamsvoord

 

 

Marlou Kremer
Lid CR
Vertegenwoordiger Verwantencommissies D'n Bolle Akker en Zorgcoöperatie Hoogeloon
Aandachtsgebieden: kleinschalig Leven / voeding, cliënttevredenheid / kwaliteit

Marlou Kremer

 


Marianne van der Heijden
Lid CR

 


Nicolien Govers

Ambtelijk secretaris CR

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad? Of wilt u lid worden? Mail dan naar secretariaatclientenraad@joriszorg.nl.