ja hartje

Het jaarverslag

Het jaarverslag

Graag delen we de resultaten en feiten van het afgelopen jaar.

Het jaarverslag 2022 is hier te vinden. 
In de bijlagen treft u hier ook een kort jaarverslag aan van de Cliëntenraad, de Verpleegkundige adviesraad en de Ondernemingsraad.