ja hartje

Algemene voorwaarden

JA, we maken duidelijke afspraken met elkaar

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene voorwaarden in vijf verschillende modules. De eerste is de algemene module. Aangevuld met vier modules voor specifieke situaties.

Algemene module

De Algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons. Deze module is niet van toepassing op:
a. cliënten die op basis van de Wet BOPZ bij ons wonen;
b. overeenkomsten met cliënten die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen;
c. overeenkomsten met cliënten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkopen.

Bijzondere module Zorg met verblijf Wlz

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u eerstelijnsverblijf ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Bijzondere module MPT en VPT

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Bijzondere module Eerstelijns verblijf

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u wijkverpleging ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Bijzondere module Wijkverpleging

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u langdurige zorg met verblijf of crisiszorg ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.