ja hartje

Huisregels

Om het verblijf bij Joris Zorg voor een ieder zo aangenaam mogelijk te maken

Om het verblijf bij Joris Zorg voor een ieder zo aangenaam mogelijk te maken, gelden de volgende regels:

WAT DOEN WE WEL:

 • We gaan op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om en houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënten.
 • Medewerkers behandelen u deskundig, professioneel en met aandacht voor u als persoon.
 • Medewerkers van Joris Zorg mogen u vragen naar uw identiteitsbewijs.
 • Iedereen respecteert de noodzakelijke rust voor onze cliënten.
 • De Joris Zorg-locaties zijn op bepaalde tijden vrij toegankelijk (per locatie kunnen deze tijden verschillen. Dit kunt u bij de locatie waar uw verwant woont navragen). Buiten deze tijden (in de avond/nacht) is de voordeur gesloten. U kunt dan wel aanbellen, waarna de zorg u toegang verschaft tot de locatie.
 • Cliënten, familie en bezoekers bevinden zich alleen in de gebouwen of op de terreinen van Joris Zorg als zij daar een geldige reden voor hebben.
 • Cliënten, familie, bezoekers en medewerkers zetten hun mobiele telefoon uit op plaatsen met een sticker ‘verboden voor mobiele telefoons’
 • Iedereen volgt bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op.
 • Iedereen vraagt vooraf toestemming aan leidinggevende en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.
 • Indien nodig voor de veiligheid van cliënten kan het zijn dat we bepaalde materialen in een beveiligde ruimte opbergen (denk hierbij aan scherpe voorwerpen en/of chemische middelen).

WAT DOEN WE NIET:

 • We tolereren geen verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen.
 • Niemand heeft drugs en/of andere geestverruimende middelen bij zich zonder verkregen toestemming en/of zonder medische noodzaak. Gebruik van alcohol mag niet leiden tot overlast voor de omgeving.
 • Niemand draagt wapens, van welke soort dan ook.
 • Familie en bezoekers roken (hieronder valt ook een elektronische sigaret), of consumeert op een andere manier tabaksproducten (pruimen/snuiven), niet in het appartement van de cliënt, op de locatie zelf of op het buitenterrein van Joris Zorg. 
 • In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan ondeugdelijke apparatuur te gebruiken en/of risicovolle handelingen te verrichten (denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van kaarsen of spuitbussen)

WAAR:
Deze huisregels gelden voor álle locaties, gebouwen en (parkeer)terreinen van Joris Zorg.

HANDHAVING:

 • Bij diefstal, geweld, vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag doet Joris Zorg aangifte bij de politie.
 • Bij het niet naleven van deze regels kan de Raad van Bestuur u de toegang tot het gebouw en/of het terrein ontzeggen.
 • Toezicht met behulp van domotica: in diverse openbare ruimten van de locaties hangen, in het kader van veiligheid, camera’s.

CRISISINTERVENTIES
Bij crisissituaties (zoals Covid-19) volgt Joris Zorg de richtlijnen vanuit de overheid en spitst deze indien nodig nader toe op de locaties.

AANSPRAKELIJKHEID
De Raad van Bestuur is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliënten, patiënten of bezoekers.