ja hartje

Duidelijke afspraken

JA, we maken duidelijke afspraken met elkaar

Hieronder vindt u een overzicht van zes verschillende modules. De eerste is de algemene module. Aangevuld met vijf modules voor specifieke situaties.

Algemene module

De Algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons. Deze module is niet van toepassing op:
a. overeenkomsten met cliënten die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen;
b. overeenkomsten met cliënten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkopen.

Bijzondere module Zorg met verblijf Wlz

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u langdurige zorg met verblijf ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Bijzondere module MPT en VPT

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Bijzondere module Wijkverpleging

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u wijkverpleging ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Bijzondere module Wzd

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als
a. u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening; of
b. u een psychogeriatrische aandoening heeft of een daaraan gelijkgestelde aandoening (syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel) en uit een medische verklaring blijkt dat de Wet zorg en dwang op u van toepassing is, maar u geen indicatie heeft voor langdurige zorg. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.