ja hartje

Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

Hier vindt u de statuten Stichting Sint Joris en de reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht .

Statuten Stichting Sint Joris

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Toezicht