ja hartje

Kwaliteitsplan 2022-2025

Wij willen een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan het leven van de cliënt. Het is de cliënt die bepaalt hoe we zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven.

In ons  kwaliteitsplan 2022-2025  staat beschreven wat wij verstaan ​​onder kwaliteit en wat wij doen om deze continu te verbeteren. Het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  geeft hier richtlijnen voor.
Dit plan is opgesteld in samenspraak met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, VAR, Raad van Toezicht en het lerend netwerk.

Op basis van dit overkoepelend kwaliteitsplan, ​is de verbetermatrix opgesteld die na vaststelling ook hier geplaatst zal worden. Daarnaast heeft de regiegroep kwaliteit met haar commissies een jaarplan opgesteld.  Dit plan is opvraagbaar bij het bestuurssecretariaat (bestuurssecretariaat@joriszorg.nlof Helma van Woensel (Helma.van.Woensel@joriszorg.nl )  

Joris Zorg heeft een kwaliteitsvenster ontwikkeld waarin u direct inzicht heeft in de kwaliteit van onze zorg op de locaties en bij de cliënt thuis. Naast de beschrijvingen op het kwaliteitsvenster, worden ontwikkelingen in het bestuursverslag weergegeven.

Vanaf 26 februari 2019 is een tijdelijk aanvullend kader geschreven over zorg aan mensen thuis welke vanuit de Wet langdurige zorg wordt gefinancierd: het  addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie . Hierin staat wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgkantoren verstaan ​​onder goede zorg.
Naast wat er op het kwaliteitsvenster wordt weergegeven, kunt u in een inventarisatietabel en PowerPoint- presentatie lezen hoe Joris hier invulling aan geeft.