ja hartje

Zorg traject begeleiding dementie

JA, we doen het samen

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook nu er sprake is van dementie. Met zorgtrajectbegeleiding dementie van Joris Zorg kan dat. Een vaste Joris Zorg zorgtrajectbegeleider ondersteunt u/uw verwant(en). U krijgt waardevolle adviezen en kunt al uw vragen kwijt. De zorgtrajectbegeleider kent het dementieproces en weet wat de mogelijkheden zijn op het gebied van zorg en ondersteuning. Hij/zij regelt zorgactiviteiten, stemt deze op elkaar af en onderhoudt contact met de huisarts en andere zorgverleners. Blijkt thuis wonen op termijn toch niet mogelijk? Dan zoekt uw zorgtrajectbegeleider samen met u/uw verwant(en) een woonzorgomgeving waar u/uw verwant zich thuis voelt.

In aanmerking komen voor zorgtrajectbegeleiding dementie

De huisarts, praktijkondersteuner, ouderenarts en/of uw specialist (geriater/ neuroloog) van het ziekenhuis meldt u aan voor zorgtrajectbegeleiding dementie.

Vergoeding vanuit Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Vanuit de ZVW: Wanneer we een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar vergoedt deze de kosten. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars waarmee Joris Zorg een contract heeft afgesloten.
Vanuit de WLZ: de wet Langdurige Zorg vergoedt de kosten voor zorgtrajectbegeleiding. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen.

Wanneer start de zorgtrajectbegeleiding dementie?

De zorgtrajectbegeleiding start bij een niet-pluisgevoel of als er een diagnose Dementie is vastgesteld. We starten het traject en blijven dit volgen tot aan opname of overlijden.

Het  Netwerk Dementie Eindhoven en omgeving

Het  Netwerk Dementie Eindhoven en omgeving is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgorganisaties in de regio. Samen willen we de zorg voor mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk vorm geven.  Kijk voor meer informatie op de volgende site: https://netwerk-dementie.nl/ 

Extra ondersteuning nodig?

Joris Zorg biedt, naast zorgtrajectbegeleiding dementie, nog meer zorg aan huis. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op ‘ik heb thuisondersteuning nodig’.

Hebt u vragen?

Bel dan gerust 0499 57 21 24. U kunt ook het contactformulier invullen. Een van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.