ja hartje

Zicht op Dementie

In 2018 en 2019 heeft de simulatiecabine van Into D’mentia, mede dankzij inzet van de Lions Best- Oirschot, in deze gemeenten gestaan voor (zorg)professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Tijdens een individueel bezoek aan deze cabine ervaar je de wereld door de ogen van een persoon met dementie. Je maakt kennis met zijn/haar belevingen en emoties en je leert de gevolgen van dementie beter begrijpen.

De ervaringen waren positief en de vraag blijft. Echter vraagt het werken met cabines organisatorisch veel inspanning en is plaatsing altijd maar tijdelijk. Er is daarom gezocht naar een alternatief. Dat alternatief is gevonden in de vorm van Virtual Reality. 

Stichting into d”mentia heeft met ondersteuning van zowel VVT ZO Brabant, als Midden Limburg als De Wever en Thebe de ontwikkeling van een VR Belevenis gericht op deze beleving ter hand genomen. Hiervoor krijgen de deelnemende instellingen het levenslange gebruikers recht van het gebruik van de VR 1 en VR2 beleving. Wij werken samen vanuit co-creatie dat wil zeggen dat input voor de VR beleving opgehaald worden bij onze deskundige medewerkers

Het streven is om het gehele plan in 2021 te realiseren, we houden jullie op de hoogte!