Verpleegafdeling

Wat is verpleeghuiszorg?

Verpleeghuiszorg is extra medische zorg door specialisten. Denk hierbij aan artsen, psychologen, verpleegkundigen,  logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en activiteitenbegeleiders. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk.

Verpleging bij Joris

Op onze verpleegafdelingen bieden we zorg, behandeling en begeleiding. Dat doen we in een huiselijke omgeving. Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen die de regie over hun leven (gedeeltelijk) hebben verloren of psychogeriatrische zorg nodig hebben.

Joris Zorg heeft ook een woonzorgboerderij waar een kleine groep dementerende mensen wordt verpleegd. Dat kan in de rust en ruime van een agrarische omgeving.

Er komen steeds meer ouderen die verpleging nodig hebben. Daarom bieden we, naast onze aparte verpleegafdelingen, ook verpleging aan in het zorgcentrum. Zo kunnen bewoners langer op hun eigen plek blijven wonen.

Overplaatsing

Een cliënt kan met de tijd meer behoefte krijgen aan medische of psychische zorg. De reguliere zorg binnen het zorgcentrum kan dan onvoldoende zijn. Het is verstandig om een bewoner over te plaatsen naar een (verpleeg)afdeling met specialistische zorg. Dat gebeurt in overleg met specialisten, cliënt en familieleden.

Joris Zorg biedt verpleging op:

Joris Zorg

> Download brochure