Werken bij Joris

Werken bij Joris

De ouderenzorg is uitdagend en boeiend. Joris ondersteunt medewerkers, stimuleert en geeft verantwoordelijkheden. Zo kun je je optimaal inzetten voor de cliënt. 

Zelfstandige teams
Bij Joris werk je in een zelfstandig team. Dat betekent zelf beslissen en regelen wat er nodig is voor de cliënt. Voorbeelden:

  • met je team afspreken wie wanneer werkt
  • dagelijkse problemen samen oplossen
  • beslissen over werkmethodes
  • je gaat in gesprek met cliënt en familie over de zorg
  • contact met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere disciplines

Een zelfstandig team werkt prettig omdat je taken afwisselend zijn. Je hebt zelf invloed op het resultaat.
Joris werkt zo omdat we vinden dat jíj het beste weet wat de cliënt nodig heeft.

Vraaggericht werken
Als je bij Joris werkt, verwachten we dat je klantgericht en vraaggericht bent. Alles draait om onze ouderen, en wij dus ook.

Arbeidsvoorwaarden
Joris heeft een pakket aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Een goed salaris, onregelmatigheids-toeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld en pensioen- en ziektekostenverzekeringen conform de CAO VVT. Op de website van ActiZ kun je de meest recente CAO downloaden.

Joris heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een bedrijfsfietsenplan en een kortingsregeling als je wilt sporten bij LACO in Oirschot. 

Ontwikkelen
Wij stimuleren het volgen van aanvullende cursussen en opleidingen, maar ook het regelmatig bezoeken van een congres of symposium. We hebben aandacht voor de werkomstandigheden die aan de hoogste eisen van veiligheid en gezondheid voldoen. Het is immers belangrijk dat jij gezond en vitaal blijft.

Personeelssamenstelling
Met de personeelssamenstelling moet verantwoorde zorg worden geboden die van goed niveau is en die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reële behoefte van de individuele cliënt. Joris Zorg hecht er waarde aan medewerkers te ontwikkelen en door te laten stromen naar andere functies, bijvoorbeeld een verzorgende IG die verpleegkundige niveau 4 wil worden en aan vakinhoudelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) opleiding.

Tabel Personeelssamenstelling (per 1 juli 2017)
Klik hier om de personeelssamenstelling te bekijken.