Voor cliënten

Voor cliënten

Komt u of uw naaste binnenkort bij ons wonen?
In deze periode komt er wellicht veel op u af.
Wij willen u zo goed mogelijk helpen. 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Joris Advies.

Hieronder vindt u alvast enkele documenten.
Mocht u tijd hebben dan kunt u er alvast eens naar kijken.
- Gedragscode Joris zorg medewerkers en vrijwilligers
- Waar kan ik terecht met mijn klacht
- VIP-kaart
- Veiligheidsinstructies voor bewoners
- Huisregels Joris Zorg
Tarievenlijst 2018
- Zorg voor later