Samenwerkende partners

  • Home
  • Samenwerkende partners

Samenwerkende partners

Samenwerken in de regio
Joris Zorg werkt samen met een groot aantal verschillende partijen binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen nadrukkelijk voor partners die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (wonen, welzijn, zorg/behandeling en dienstverlening) voor onze cliëntengroepen. De basis van vrijwel alle samenwerking is de realisatie van betere zorg en dienstverlening en het stimuleren van innovatie. Hierbij werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers en lokale overheden.

Lerend netwerk
Joris zorg vormt samen met drie collega organisaties, Sint Annaklooster, Valkenhof en Vitalis, een lerend netwerk; het Klavertje vier. Binnen dit Klavertje vier vindt ook uitwisseling van medewerkers plaats.

Samenwerken
Met het oog op continu verbeteren, bestaat er binnen Joris Zorg al een lange traditie van samenwerking in netwerken rond  onze doelgroep. Binnen deze netwerken werken wij vaak samen met andere organisaties om organisatie overstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, keten afspraken te maken of van elkaar te leren. Op deze manier bewerkstelligen wij dat we op de hoogte zijn en blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld.

Een aantal belangrijke partijen waar Joris Zorg mee samenwerkt, staan in onderstaande tabel. 

Naast bovengenoemde netwerken hecht Joris waarde aan actieve deelname van de professionals aan beroepsverenigingen of netwerken zoals KNMG, Verenso, V&VN, en Parkinson net.