Kwaliteitsvenster

  • Home
  • Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Wij willen een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan het leven van de cliënt. Het is de cliënt die bepaalt hoe we zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. In ons kwaliteitsplan 2018 staat beschreven wat wij verstaan onder kwaliteit en wat wij doen om deze continu te verbeteren. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft hier richtlijnen voor.
Dit plan is opgesteld in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Toezicht en het lerend netwerk. De vastgestelde (visie)stukken staan in de tekst gelinkt, de conceptstukken en projectplannen  zijn opvraagbaar bij Margon Verbeek (margon.verbeek@joriszorg.nl) of Hilde van den Berg (hilde.van.den.berg@joriszorg.nl). 

Joris Zorg heeft een kwaliteitsvenster ontwikkeld waarin u direct inzicht heeft in de kwaliteit van onze zorg:

Tevredenheid cliënten

Keurmerk en certificaten        

Toezichthouders

Medezeggenschap

Tevredenheid medewerkers/vrijwilligers

Leren en werken aan kwaliteit

Klachten en meldcodes

Samenwerkende partners

Veiligheid

Zorginhoudelijke indicatoren

Dwang en drang

Psychofarmaca