Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Vaak zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, onzekerheden en is er behoefte aan zorg. Zorg die gericht is op het verlichten van lichamelijke pijn, maar ook op problemen die ontstaan op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Palliatieve terminale zorg draagt bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en een waardige afronding, voor zowel de cliënt als de naasten.

Binnen Joris Zorg is er ruim aandacht voor palliatieve zorg. Onze visie; ‘op een respectvolle, waardige manier leven tijdens de laatste levensfase…’ en expertise maken dit mogelijk.
We luisteren naar wat de behoefte is van de cliënt en zijn naasten. Zo maken we een waardig afscheid mogelijk met aandacht voor spiritualiteit en zingeving.

Joris Zorg is tevens lid van het Netwerk Palliatieve zorg
Zuid – Oost Brabant.

Neemt u bij vragen gerust  contact met ons op via de mail: Irma.van.Balkom@joriszorg.nl. of telefonisch 0499 57 74 57,
keuze 2.

Wij helpen u graag verder, door samen even stil te staan.

 

Als de laatste dagen komen...
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,
als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

 

 

palliatieve zorg