Zorginhoudelijke indicatoren

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk per individu. Toch is het belangrijk om in de verpleeghuiszorg het voorkomen van belangrijke zorgproblemen vast te leggen en te volgen. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem, de ICPC.

Belangrijke problemen waarvoor minimaal twee keer per jaar per cliënt risicosignaleringen worden uitgevoerd zijn ondervoeding, decubitus (doorliggen) en huidletsel, depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik) en incontinentie. Door deze problemen vast te leggen en de ontwikkeling daarvan te bekijken, is het mogelijk om beleid aan te passen of extra aandacht te besteden aan de het voorkomen daarvan.

Daarnaast wordt gekeken naar het aantal onverwachte ziekenhuisopnamen, het antibiotica gebruik, de hoeveelheid psychotica en de preventie van decubitus.
Exacte cijfers voor Joris Zorg zijn nog niet bekend maar zullen hier binnenkort gepresenteerd worden.