Veiligheid

Veiligheid

Brandveiligheid
In onze zorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Joris Zorg hanteert hoge standaarden ten aanzien van controles op gebouwen en de brandveiligheid van de omgeving. Alle locaties zijn voorzien van een brandmeld installatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald. Ondanks plannen en controles leren ervaringen elders dat oefenen belangrijk is. Alleen zo weten we zeker dat alles naar behoren werkt. Bij alle locaties van Joris Zorg vindt jaarlijks een oefening plaats.
Met de Brandweer Zuidoost-Brabant is een convenant 'Geen Nood bij Brand' afgesloten. Per locatie wordt gewerkt met een bouwkundig, installatietechnisch en organisatorische certificering. Dat betekent dat Joris Zorg ook op het gebied van brandveiligheid alles in het werk stelt om veilig en verantwoord te handelen.

Medicatieveiligheid
Bij het gebruiken van medicatie kan er snel iets fout gaan. Medicijnen kunnen worden vergeten, verkeerd worden ingenomen of men kan de verkeerde medicatie slikken. Mensen die zelfstandig wonen zijn doorgaans zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van medicatie. Huisarts en apotheker letten er op dat de juiste medicatie wordt voorgeschreven en afgeleverd. Soms wordt afgesproken dat de wijkverpleegkundige de cliënt begeleidt bij medicatiegebruik of zorg draagt voor de juiste manier van toedienen. Bij opname in een zorgorganisatie, is de organisatie verantwoordelijk voor medicatieveiligheid. In sommige gevallen kan worden afgesproken dat de cliënt (het innemen van) de medicatie zelf beheert. Joris Zorg heeft veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. Verschillende commissies kijken voortdurend naar verbeter mogelijkheden.