Psychofarmaca

Psychofarmaca

Het gebruik van psychofarmaca - alle medicijnen die werken op de hersenen - in verpleeghuizen staat regelmatig in de belangstelling. Meestal wordt de suggestie gewekt dat alle psychofarmaca slecht zouden zijn of dat mensen daarmee rustig worden gehouden. Een onjuiste voorstelling van zaken.

Zo min mogelijk
Onze specialisten ouderengeneeskunde proberen zo min mogelijk medicijnen te gebruiken. Elk medicijn heeft immers weer bijwerkingen; bij ouderen is het risico op ongewenste effecten zelfs nog groter. Bij psychische problemen en/of gedragsproblematiek kijken de specialisten daarom altijd eerst naar andere mogelijkheden om de problemen op te lossen. Soms is het gebruik van gerichte medicijnen de beste oplossing. Bijvoorbeeld als cliënten met psychische aandoeningen, zoals dementie, heel angstig zijn of er sprake is van complex gedrag. 

Belevingsgerichte zorg
Joris Zorg kiest waar mogelijk voor kleinschalige woonvormen waarbij mensen een eigen slaapkamer hebben. Het kleinschalige karakter voorkomt onnodige onrust. In de zorg voor mensen met dementie werken wij vanuit het model belevingsgerichte zorg. Hierbij proberen hulpverleners zich zo goed mogelijk te verplaatsen in de oudere cliënt. Veelal helpt dit om goed met psychische problemen of complex gedrag om te kunnen gaan. Een psycholoog van Novicare kan de verzorging hierbij ondersteunen. In een aantal gevallen is het gebruik van medicijnen toch de beste oplossing.

Cijfers
Exacte cijfers van gebruik van psychofarmaca bij Joris Zorg zijn nog niet bekend.
Binnenkort zijn deze cijfers er wel en worden deze hier vermeld.

Bronnen:
http://www.verensotijdschrift.nl/om2015/apr-2015/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/05/07/ggz-in-tabellen-2013-2014