Keurmerk en certificaten

Keurmerk en certificaten

Met een keurmerk laten we zien dat Joris Zorg aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening. Joris Zorg maakt hierin bewuste en specifieke keuzes.

PREZO
Joris Zorg heeft in december 2016 opnieuw het PREZO (PREstaties ZOrg) certificaat behaald. PREZO is een kwaliteitssysteem dat herkenbaar en toepasbaar is voor medewerkers in de dagelijkse praktijk. Het ondersteunt medewerkers op praktische wijze bij het werken aan verantwoorde zorg of ondersteuning met als uitgangspunt:
de cliënt en wat hij/zij belangrijk vindt in het leven.

Met het PREZO keurmerk tonen we aan dat bij ons de cliënt centraal staat en dat we de zaken op orde hebben. Het leveren van goede en verantwoorde zorg is hier vanzelfsprekend. Daar zijn we trots op! Het behaalde PREZOcertificaat is geldig tot
19 maart 2020.

Convenant Brandveiligheid
Met de Brandweer Zuidoost-Brabant is een convenant 'geen nood bij brand' afgesloten. Per locatie wordt gewerkt met een bouwkundig, installatietechnisch en organisatorische certificering. Dat betekent dat Joris Zorg ook op het gebied van brandveiligheid alles in het werk stelt om veilig en verantwoord te handelen.