Personeelssamenstelling

Met de personeelssamenstelling moet verantwoorde zorg worden geboden die van goed niveau is en die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reële behoefte van de individuele cliënt. Joris Zorg hecht er waarde aan medewerkers te ontwikkelen en door te laten stromen naar andere functies, bijvoorbeeld een verzorgende IG die verpleegkundige niveau 4 wil worden en aan vakinhoudelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) opleiding.

Tabel Personeelssamenstelling (31 december 2017)
Klik hier om de personeelssamenstelling te bekijken.