Missie en visie

Missie en visie

Joris Zorg ondersteunt ouderen op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio Oirschot en Eersel. We bieden professionele zorg met een warm hart. Dat kunnen we door zorgvuldige afstemming met de cliënt en zijn familie.

Want elke dag is waardevol. Onze zorgprofessionals en vrijwilligers begrijpen dat. Samen zorgen we dat cliënten en hun familie genieten van de dingen die wél kunnen.