Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) waakt over de belangen van cliënten in zorgorganisaties en streeft naar een werkbare en werkzame medezeggenschap cliënten. Joris Zorg, heeft hiertoe een cliëntenraad ingesteld.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Joris Zorg en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies.

 

 
De cliëntenraad bestaat uit:
-    Marlou Kremer
-    Kitty van den Heuvel (aspirant lid)
-    Frans Verdonck
-    Agnes Vossen - voorzitter
-    Jan van der Hamsvoord
-    Jolanda Cremers

Verwantencommissies
Joris Zorg en cliëntenraad hechten aan een goede vertegenwoordiging van verwanten. Zij spannen zich in om op alle locaties/afdelingen tot een goede verwantenvertegenwoordiging te komen. Dit kan zijn in de vorm van een verwantencommissie, dan wel in de vorm van verwantenavonden of anderszins. Met de verwant wordt bedoeld: De persoon die de cliënten direct vertegenwoordigt en in het belang van alle cliënten meedenkt.

De verwanten informeren (een lid van) de cliëntenraad over lokale aangelegenheden. Het betreffende lid van de cliëntenraad informeert en raadpleegt deze verwanten over mogelijke beleidsveranderingen/ontwikkelingen aangaande alle cliënten van Joris Zorg. Hierbij is de cliëntenraad de gesprekspartner van Joris Zorg.

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad dan kunt u deze mailen naar secretariaatclientenraad@joriszorg.nl