ja hartje

Het is zo waardevol nu echt iets te kunnen betekenen

Deel 1: Interview met Rian Smetsers over haar werk op de corona cohortafdeling

Mei 2020: Binnen de regio Noord-Brabant werd in maart een aantal corona cohortafdelingen ingericht. Deze cohortafdelingen worden ‘bemand’ door verzorgenden en verpleegkundigen die afkomstig zijn van diverse zorgorganisaties uit de regio. Zo ook op Dommelhoef in Eindhoven, onderdeel van Archipel. Rian Smetsers, gespecialiseerd cliëntenbegeleider bij Joris Thuis, levert daar een zeer waardevolle bijdrage. Ze vertelt ons graag meer over de mooie en moeilijke momenten die ze de afgelopen tijd beleefde.

Van links naar rechts: Rian Smetsers (Joris Zorg), Petra van den Broek (Zuidzorg), Toos Scheepens (Archipel).

“Het is zo waardevol nu echt iets te kunnen betekenen”

“Natuurlijk moest ik er wel even over nadenken toen de wijkverpleegkundige me vroeg of ik tijdelijk op de corona cohortafdeling van Dommelhoef zou willen werken. Ik heb het ook met mijn partner en kinderen besproken. In eerste instantie hadden ze hun bedenkingen, maar uiteindelijk hebben ze mij gesteund in mijn beslissing. Ik had zelf ook veel vertrouwen in alle beschermende maatregelen en kleding. En ik vond het bovenal heel fijn mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik ben eind maart begonnen en heb samen met collega’s al het voorbereidende werk gedaan. We zijn gestart met zes bedden en zijn later opgeschaald naar twaalf bedden. Patiënten waren afkomstig uit zorginstellingen maar ook uit de ziekenhuizen. De jongste was 68 jaar en de oudste 96. Mensen die van de Intensive Care (IC) afkwamen hadden het moeilijk. Hun periode op de IC was voor hen een zwart gat. Bij ons kwamen hun emoties los. Ze beseften ook, dat deze periode voor hun omgeving veel heftiger was dan voor hen. De moeilijke periode voor deze groep begint nu. Vaak zijn ze fors afgevallen en hebben ze veel kracht verloren. Ze zullen een hele tijd moeten revalideren.”

Organisatie en bescherming

“Ik werk nu met mensen van Archipel en Zuidzorg en dat voelde eigenlijk vanaf het begin als een echt team. We deden en doen het samen! Daarnaast was er een scala aan specialisten betrokken bij de zorg voor deze coronapatiënten. Denk aan fysio- en ergotherapeuten, diëtisten, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten. Sommige van hen kwamen ook op de afdeling. En qua bescherming? Ik draag op de cohortafdeling een volledig katoenen pak (jas en broek), een mondkapje, een beschermende bril en handschoenen.”

Moeilijke en mooie momenten…

“Het ziektebeeld van corona is grillig. Patiënten voelen zich het ene moment best goed en kort daarop erg beroerd. Ook psychisch doet het veel met mensen. En daarnaast is het gemis van de naasten groot. Veel mensen hebben wekenlang hun partner of kinderen moeten missen. En als patiënten terminaal waren, kwam het voor dat ze zonder naasten overleden. Naasten mochten namelijk wel langskomen, maar niet 24/7 waken. Dus de kans dat ze er niet bij zouden zijn was groot. Natuurlijk was iemand van ons team dan wel bij de patiënt en deden we wat we konden.

Gelukkig knapten de meeste mensen weer op en konden naar huis. Hun dankbaarheid naar ons toe is hartverwarmend. Ze zijn zo blij met onze hulp. En omdat wij de enigen waren die ze dagelijks zagen, zijn ze ons ook een beetje als familie gaan zien.

Ik zag ook dat (kleine) dingen mensen toch echt goed doen. De zangeres die op Koningsdag op kwam treden. De kuikentjes die wij met Pasen op ons pak plakten. De hoogwerker die we inzetten zodat familie elkaar kan zien. Het vele beeldbellen. Dat houdt de mensen op de been.”

Voor- en nazorg

“Ja, ik heb wel eens wakker gelegen van alle indrukken. Wat helpt is erover praten. Ik deelde veel thuis en met collega’s en werd ook binnen Dommelhoef goed begeleid. Voor en na onze diensten werd gevraagd of we behoefte hadden aan begeleiding. Ik waardeer het ook dat Dianne (Bestuurder Joris Zorg) en Angèle (Manager Joris Zorg) regelmatig telefonisch informeerden hoe het ging. Dat is toch het voordeel van werken bij een kleinere organisatie. Daar is de betrokkenheid vaak groot.”

“We verzorgen nu nog twee coronapatiënten op de afdeling. De verwachting is, dat de afdeling binnenkort opgeheven kan worden. Ik ben blij dat ik deze ervaring mee kan nemen in mijn eigen werk. En ik kan iedereen aanraden zo’n uitdaging aan te gaan als deze zich voordoet. Houd niet vast aan het oude en kies voor persoonlijke groei. Ik heb echt het verschil kunnen maken in coronatijd. Dat neemt niemand mij af.”