ja hartje

Actuele informatie COVID-19

JA, hier blijf je op de hoogte

Hier lees je over de actuele situatie van Joris Zorg ten tijde van corona.

Corona update 24 juni 

Gezien de versoepeling van de overheid gaat ook Joris Zorg per 26 juni nog wat verder versoepelen.

Wat blijft gelden is:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. Ook bij twijfel laat je testen. 
 • Bestaande richtlijnen zijn nog geldig (o.a. omgaan met klachten medewerker en zijn naasten met quarantaine na vakantie, gebruik persoonlijke bescherm middelen bij verdenking etc.).

Daarnaast adviseren wij iedereen die in een risicovolle situatie is geweest de eerste vijf dagen een mondneusmasker te dragen en ook hier laat je testen! (denk hierbij aan terugkomen van vakantie (uit een geel/groen land anders ga je in quarantaine), vakantie in Nederland waarbij men op drukke plaatsen is geweest etc.) 

Wat we verder versoepelen:

 • Registratie van bezoekers is niet meer nodig.
 • Er is geen maximaal aantal bezoekers, wel dient er 1,5 meter afstand gehouden te kunnen worden.
 • Voor zowel bezoekers, vrijwilligers als medewerkers geldt dat we uitgaan van de eigen verantwoorde/professionele afweging of een mondneusmasker nodig is*.
 • Het crisisteam wordt teruggebracht naar een kernteam van regieverpleegkundigen en beleidsadviseur.
 • Medewerkers mogen weer fysiek bij elkaar komen als dit noodzakelijk is, houd hierbij wel afstand!

*Concreet:
Medewerkers van Joris thuis dragen een mondneusmasker tijdens intensieve persoonlijke verzorging (langer dan een kwartier binnen de 1,5 meter of douchen). Zij gebruiken per bewoner een nieuw mondneusmasker.

Medewerkers intramuraal dragen wel een mondneusmasker:
-Tijdens persoonlijke verzorging van een nieuwe bewoner die niet (volledig) gevaccineerd is, gedurende de eerste vijf dagen (+ 2x daags temp en saturatie meten).
-Tijdens de persoonlijke verzorging van een bewoner die niet (volledig) gevaccineerd is en waarbij de afspraak gemaakt is dat bewoner/1e contactpersoon dit nog prettig vindt.

We vragen verder een mondneusmasker te dragen door alle medewerkers die zich hiermee veiliger voelen, die zelf niet volledig gevaccineerd zijn en de eerste vijf dagen nadat ze in een risicovolle situatie geweest zijn (vakantie in het buitenland, op vakantie in Nederland, een feestje etc. etc. maar ook bijvoorbeeld een ZZP’er die in verschillende huizen komt, een weekendhulp die op school veel contact heeft).

Professionele bezoekers  (oa prikpost, kapper, pedicure, huisarts) dragen binnen de 1,5 meter nog wel een mondneusmasker.

Bezoekers en vrijwilligers zorgen ervoor dat zij binnen de openbare ruimten 1,5 meter afstand houden. Wanneer zij zich hier prettig bij voelen kunnen ze een mondneusmasker dragen, dit is niet meer verplicht. Op de eigen kamer van de bewoner wordt ook zo mogelijk 1,5 meter afstand gehouden. Zo niet, overweeg dan of een mondneusmasker wenselijk is (bv. omdat één van beiden niet volledig gevaccineerd is, je uit een risicovolle situatie komt etc.).

 

Corona update 8 juni 

Wij zijn blij jullie te kunnen informeren dat we per direct op een groot aantal punten kunnen gaan versoepelen.

Bewoners

 • Bewoners vanuit verschillende woningen/afdelingen kunnen weer bij elkaar langs gaan, met de verwant op het Leefplein een bekertje koffie gaan drinken of samen deelnemen aan een activiteit.
 • Nieuwe bewoners hoeven niet meer in quarantaine, maar bij hen wordt wel 5 dagen de gezondheid (o.a. temperatuur) opgevolgd.
 • Rondleidingen voor nieuwe bewoners kunnen weer plaatsvinden.

Bezoek
De gangen en Leefpleinen van Joris Zorg vallen onder openbare ruimte, hier is het dragen van een mondneusmasker voor bezoekers nog altijd verplicht. Gelukkig mogen op al onze locaties bewoners weer vier bezoekers per dag ontvangen. We gaan er, in overleg met de Cliëntenraad vanuit, dat bezoekers en verwanten de eigen verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de bewoners in de volgende zaken:

 • Meerdere bezoekers tegelijk op de kamer, blijf met ons denken over risico’s en afstand (vooral kinderen en jongeren zijn nog niet gevaccineerd).
 • Bezoekers en verwanten nemen hun eigen verantwoordelijkheid in het dragen van een mondneusmasker.
 • Met elkaar samen zitten en genieten van een kopje koffie kan weer. We bieden de koffie en thee gratis aan (iig tot 1-9), op de Leefpleinen (er wordt niet geserveerd), locaties kunnen hier specifieke afspraken over maken, bv. omdat ze geen Leefplein hebben.  
 • Bezoek kan nog niet in de huiskamers bij de bewoners terecht, in verwantencommissies wordt per huiskamer besloten wat en hoe hierin mogelijk gaat zijn.

Dus op het terras en Leefplein, kan, als men zit weloverwogen besloten worden dat het mondneusmasker af kan, net als op de kamer van de bewoner. In de gangen is een mondneusmasker nog wel verplicht.

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers kunnen weloverwogen besluiten dat zij activiteiten zonder mondneusmasker verrichten. Bijvoorbeeld omdat zij volledig gevaccineerd zijn of op een plek blijven zitten en daarbij afstand houden.
 • Zij dienen in de gangen en als ze zich verplaatsen in de openbare ruimten wel een mondneusmasker te dragen.

Medewerkers

 • Voor intramurale zorgmedewerkers geldt dat zij bij een bewoner die volledig gevaccineerd is, mogen besluiten geen mondneusmasker meer te dragen, dit geldt ook in algemene ruimtes en op de gang -> kantoormedewerkers en technische dienst dienen nog wel een mondneusmasker te dragen op de gangen, in openbare ruimtes en op bewonerskamers en als zij zich verplaatsen.
 • Bij bewoners die niet volledig gevaccineerd zijn, gaat de contactverzorgende/coördinerend vpk in gesprek, waarbij de bewoner of zijn contactpersoon aan kan geven of hij graag heeft dat in de persoonlijke verzorging/op de kamer het mondneusmasker nog wel gedragen wordt. Zolang hier geen afspraken over gemaakt zijn, wordt dit nog gedragen.  
 • Medewerkers kunnen er zelf voor kiezen dat zij het mondneusmasker wel graag op willen houden, bijvoorbeeld omdat zij iemand die erg kwetsbaar is in de omgeving hebben. We gaan er vanuit dat niet gevaccineerde medewerkers ter bescherming, ook van zichzelf, voorlopig nog wel  een mondneusmasker dragen. Dan denken we bijvoorbeeld ook aan vakantie- en weekendhulpen die vaak niet gevaccineerd zijn.
 • Handschoenen worden niet meer standaard bij iedere zorghandeling gedragen.

Wij zijn blij hiermee een eind te kunnen versoepelen en gaan er vanuit dat éénieder verantwoord omgaat met deze versoepelingen. Corona is nog niet weg, dus we zullen alert moeten blijven op ons handelen en aandacht moeten houden voor de hygiënemaatregelen.
Van iedereen vragen wij aandacht te houden voor de algemene coronaregels.

 

Corona update 18 maart

We kunnen gelukkig wederom melden dat er geen besmettingen zijn.
Begin april vindt voor Vestakker en de Stroom (bewoners zonder behandeling) de 2e vaccinatieronde plaats. De afgelopen periode werd er iedere week een up dat geplaatst. Dit lijk op dit moment niet nodig. Na de update van vandaag, zullen we weer updaten als er nieuws is.


Corona update 11 maart

Bezoekersregeling
Voor Groenendaal, Nachtegalen, Zorgvilla’s Hoogeloon en d’n Bolle Akker geldt dan dat bewoners twee bezoekers per dag mogen ontvangen, volgens de versoepeling van de overheid. Als de bezoekers uit hetzelfde huishouden komen, kunnen zij tegelijk komen als ze voldoende afstand tot de bewoner kunnen houden.

Voor bewoners op deze locaties die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, geldt dat er specifieke afspraken met de coördinerend verpleegkundige of arts gemaakt worden.

Voor de Stroom en Vestakker blijft nog één bezoeker per dag van kracht. Voor de bewoners op de Stroom die al wel twee keer gevaccineerd zijn, geldt toch dat ook zij moeten wachten tot de hele locatie twee keer gevaccineerd is, volgens overheidsbeleid. Afhankelijk van de exacte vaccinatiedatum verwachten we voor hen half april te kunnen versoepelen hierin.

Daarnaast geldt voor bewoners van alle locaties dat wij huisbezoek of een winkel/kapper buiten de deur bezoeken nog altijd afraden. Bewoners hoeven bij terugkomst niet meer in quarantaine.

De algemene coronamaatregelen blijven onverminderd van kracht, ook bewoners die gevaccineerd zijn, kunnen ziek worden. Door zorgvuldige handhygiëne, het dragen van een mondneusmasker (van Joris Zorg) ook op de kamer van de bewoner, bij klachten geen bezoek brengen en 1,5 meter afstand te houden, kunnen we samen de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk houden. Dit alles geldt dus óók bij bezoek aan een gevaccineerde bewoner.

Update Corona 4 maart

Gelukkig kunnen we weer melden dat we geen besmettingen hebben.

Het vaccineren van onze bewoners verloopt voorspoedig. Inmiddels hebben alle bewoners (uitgezonderd wie niet wil, ziek was, of om een andere reden deze ronde heeft overgeslagen) de eerste vaccinatie gehad. Voor de bewoners van d’n Bolle Akker, Zorgvilla Hoogeloon, Groenendaal, Nachtegalen en de Stroom (met behandeling) geldt zelfs dat zij vandaag en gisteren al hun tweede vaccinatie hebben gekregen.

Op dit moment leidt dit nog niet tot versoepeling van richtlijnen.

Afgelopen week zijn de kappers en pedicures in onze huizen weer aan het werk gegaan.Update Corona 25 februari

Wij zijn blij u te kunnen melden dat we nog altijd vrij zijn van besmettingen. Helaas horen we in de omgeving weer verhalen over het stijgen van het aantal besmettingen. Het blijft dus van belang dat we allemaal alert blijven en ons goed aan de richtlijnen houden.

Vandaag worden de bewoners van Vestakker voor het eerst gevaccineerd, 2 maart volgen de bewoners van de Stroom (zonder behandeling).
Op 3 en 4 maart krijgen de andere intramurale bewoners hun tweede vaccinatie.

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag kunnen 3 maart de kappers en pedicures weer aan het werk.
Wij zullen maandag communiceren hoe we dit vorm gaan geven.


Update 18 februari

Gelukkig kunnen we wederom melden dat we bij Joris Zorg geen besmettingen hebben.

Vaccineren:
Ook voor de bewoners met eigen huisarts zijn de vaccinaties gepland (Vestakker op 25 februari en van de Stroom op 2 maart).
Voor de bewoners met behandeling staat de tweede vaccinatie alweer gepland op 3 en 4 maart.

Update 11 februari

Ook deze week kunnen we gelukkig melden dat we geen besmettingen hebben.
Op dit moment geeft vaccinatie nog geen versoepeling van de richtlijnen. We blijven de urgentie van het dragen van het goede mondneusmasker en het naleven van de algemene hygiëne richtlijnen benadrukken.

We hopen dat we niet in de zogenoemde 3e golf terecht komen en met elkaar nieuwe besmettingen buiten de deur kunnen houden!
Dit kan alleen als we samen het virus serieus blijven nemen!

Vanaf 22 februari gaan de huisartsenposten onze bewoners met eigen huisarts, vaccineren. We weten nog niet wanneer deze bewoners aan de beurt zijn.

Update 4 februari

We zijn begonnen met vaccineren! Vandaag en gisteren hebben de bewoners van Zorgvilla's Hoogeloon, Groenendaal, d’n Bolle Akker, Nachtegalen en de Stroom (met behandeling) de eerste vaccinatie gehad. Op 3 en 4 maart staat voor deze bewoners de tweede vaccinatie gepland.

De toestemming voor de bewoners van Vestakker en de Stroom (zonder behandeling) is uitgevraagd. Voor hen zal de vaccinatie georganiseerd worden door de huisartsenposten. Zodra wij meer weten over de planning zullen we daar over communiceren.

Ook deze week kunnen we gelukkig melden dat er geen bewoners zijn met besmettingen.

Update 29 januari

Onze intramurale locaties zijn vrij van besmettingen. 

Vaccineren:
Op 3 en 4 februari krijgen de bewoners  van de Zorgvilla Hoogeloon, D’n Bolle Akker, Groenendaal en in Oirschot de bewoners met behandeling, de eerste vaccinatie. Dit wanneer hiervoor toestemming is gegeven en de arts het medisch verantwoord vindt. Vier weken later volgt voor hen de tweede vaccinatie.
Voor de bewoners van Vestakker en de Stroom (zonder behandeling) wordt de komende dagen namens de huisarts de toestemming uitgevraagd. 

Update 21 januari

Deze week maakte de overheid bekend dat de landelijke COVID-maatregelen tot in ieder geval 9 februari zijn aangescherpt.

Bezoekregeling
Voor Joris Zorg betekent dit dat de bezoekregeling verandert. Vanaf heden en zolang de landelijke, aangescherpte richtlijnen voor bezoek gelden mag er per bewoner 1 persoon per dag op bezoek komen. 

Hierop gelden 2 uitzonderingen:
- Partners van bewoners die niet in staat zijn alleen te komen, mogen samen met 1 mantelzorger komen.
- In de stervensfase van een bewoner mogen er meerdere keren per dag 2 personen uit 1 huishouden komen. In overleg met de coördinerend verpleegkundigen wordt met de familie bekeken hoe, toch goede aandacht kan worden aan deze fase. Zodat verwanten op een waardige manier afscheid van elkaar kunnen nemen.

Besmettingen binnen Joris Zorg
Op dit moment zijn enkele cliënten besmet met het virus. Dit betreft cliënten in de Zorgvilla's Hoogeloon, Nachtegalen in Oirschot en de Thuiszorg. Helaas is er ook een bewoner overleden. Wij wensen de familie en andere verwanten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Update 15 januari

Besmettingen binnen Joris Zorg
Bij de Zorgvilla's in Hoogeloon (rechter villa) en Sint Joris - Nachtegalen 4 in Oirschot zijn enkele bewoners besmet. Ook bij de thuiszorg in Oirschot en de Kempen hebben we te maken met enkele positief geteste cliënten. Hun verwanten zijn hiervan op de hoogte gesteld. We wensen cliënten en verwanten veel sterkte en hopen op een spoedig herstel.

Gebruik alleen de mondkapjes van Joris Zorg
We zien met enige regelmaat dat bezoekers eigen mondneusmaskers dragen. We verzoeken iedereen om alleen de medische, wegwerp mondneusmaskers van Joris Zorg te gebruiken. Iedereen die op bezoek komt kan gratis een masker pakken bij de ingang van de locatie. Na gebruik gooi je het masker weg in de prullenbak. 

Update 8 januari

Gelukkig zijn we op dit moment in onze huizen coronavrij. We hopen dat we er samen voor kunnen zorgen dat dit zo blijft. Helaas hebben we in de thuiszorg nog wel te maken met enkele besmette cliënten. We wensen hun en hun verwanten veel sterkte.

Oproep tot vaccinatie tegen COVID-19
Deze week ontvingen al onze zorgmedewerkers een brief met daarin de oproep om een afspraak voor vaccinatie te laten maken. Iedereen moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Daarvoor moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven stap voor stap weer iets normaler worden.

Update 22 december

Op dit moment zijn er bewoners besmet met COVID-19 op locatie Sint Joris. Het gaat om besmettingen op verschillende afdelingen. Bij nieuwe besmettingen worden de eerste contactpersonen altijd direct en persoonlijk ingelicht door de manager van de betrokken afdeling. Samen met de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist zorgen we voor optimale zorg en voorkomen van verdere besmettingen.

De andere locaties gelukkig vrij van COVID-19.

Dringend advies bewoners niet mee naar huis te nemen tijdens Kerst
We vragen dit ter bescherming van onze bewoners. Het is niet duidelijk of het iedereen lukt zich in de thuissituatie voldoende aan de maatregelen te houden. Zoals het bewaren van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondneusmasker. Het risico op besmetting neemt voor al onze bewoners toe. Daarom vragen we om bewoners dit jaar thuis te blijven tijdens de kerstdagen. Ook hier zorgen we voor kerstsfeer met passende muziek, lekker eten en een mooi aangeklede huiskamer. 

Update 11 december

Met de kerstperiode voor de deur hopen we dat we ook qua COVID-19 een rustige periode tegemoet gaan. Maar het aantal besmettingen neemt landelijk weer toe. Ook binnen Joris Zorg is sprake van besmettingen bij Groenendaal en Sint Joris - Nachtegaal 2. Helaas zijn twee bewoners overleden aan de gevolgen hiervan.

We roepen iedereen op om goed op te letten de komen de weken. Houd afstand, draag een mondkapje, was vaak je handen en vooral, vermijd drukke plekken. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we het risico op besmetting zo klein mogelijk houden. 

Update 4 december

Helaas zijn een bewoner van Nachtegalen en een bewoner van Groenendal positief getest op COVID-19. Zij verblijven in druppelisolatie op hun kamer. Andere bewoners zijn getest en in quarantaine. Ook in de thuiszorg is nog nog sprake van een besmette cliënt.

We wensen hun en hun verwanten veel sterke en hopen op een spoedig herstel.

Hulp van horeca en Defensie
Medewerkers van horeca en Defensie springen bij in de zorg voor onze bewoners.

Lees meer over de hulp vanuit Defensie. En de inzet van de horecamedewerkers.

Update 23 november

Afgelopen week konden de bewoners van afdeling Straten van Sint Joris uit druppelisolatie. Helaas is een van de bewoners overleden als gevolg van het virus. We wensen de familie en andere verwanten heel veel sterke.

Alle bewoners vrij van COVID-19
Met het uit isoloatie komen van de bewoners van Starten, is er nu geen enkele bewoner COVID-positief meer. Natuurlijk blijven de afspraken rondom bezoek van kracht om het risico op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden. 

Nog wel enkele besmettingen bij de thuiszorg
Dit geldt voor cliënten van de thuiszorg in Oirschot en in de Kempen. We wensen hen het allerbeste en hopen op een spoedig herstel.

Zorgbonus toegekend door de overheid
Verder zijn we heel blij dat we het mooie bericht hebben gekregen dat de overheid alle aanvragen voor de zorgbonus heeft toegekend. Al onze zorgmedewerkers krijgen de 1000,- euro zorgbonus. Zij hebben allemaal ontzettend hard gewerkt, en dat doen zij nu nog! Zij zijn onze helden van de zorg. We streven ernaar de bonus in december met het salaris uit te keren.

Update 19 november

Communicatie steeds meer locatiegebonden
Per cliënt en per locatie bieden we zoveel mogelijk maatwerk. Ook de communicatie rondom COVID-19 vindt grotendeels locatiegebonden plaats. Managers en medewerkers hebben in samenspel met verwanten een manier gevonden om eenieder zo goed mogelijk te informeren en betrekken. Daarom is dit voorlopig het laatste corona-gerelateerde vlog van Dianne Engels.

Maximaal 3 bezoekers per dag en 2 per bezoekmoment
Vanaf donderdag 19 november is de landelijke richtlijn voor thuisbezoek om maximaal 3 bezoekers per dag te ontvangen. Voor Joris Zorg geldt: Maximaal 3 bezoekers per bewoner per dag en maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment.

Update 16 november

Op dit moment stabiliseert de situatie rondom COVID-19 binnen Joris Zorg. Er is geen verdere uitbreiding van het aantal besmettingen. Dat stemt ons voorzichtig positief. Wel zijn we ons ervan bewust dat we zeer alert moeten blijven om het risico op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Gelukkig zijn de Zorgvilla’s in Hoogeloon weer COVID-19 vrij
Dat betekent dat ook de linkervilla deze week weer uit quarantaine kan, mits er geen nieuwe besmettingen bijkomen.

Overzicht besmettingen binnen Joris Zorg
Groenendaal: Een cliënt is nog in quarantaine. De andere eerder besmette bewoners zijn gelukkig aan de beterende hand.
Sint Joris – Eendenpoel: Er verblijft nog een besmette bewoner in quarantaine. Tot ons verdriet zijn twee bewoners die besmet waren met het virus overleden. We wensen hun verwanten veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Sint Joris – Straten: Hier zijn meerdere bewoners positief getest. Zorgmedewerkers houden hun welzijn en gezondheid nauwlettend in de gaten. Samen met de verpleegkundig specialist en de specialist ouderengeneeskunde. Met hen wordt ook afgestemd wat de mogelijkheden zijn voor bezoek.
Thuiszorg: Zowel in Oirschot als de Kempen hebben we te maken met positief geteste cliënten.

Thuiszorg kan zorg nog dragen
In sommige gemeenten kan de thuiszorg niet langer de zorg bieden die nodig is. Bij ons lukt dat gelukkig nog wel. We zijn nog steeds in staat de noodzakelijke zorg te geven. Wel ervaren medewerkers een hoge werkdruk. Aan het begin van dit jaar is een deel van de thuiszorg afgeschaald. Dit legt een grotere druk op mantelzorgers. We doen er alles aan om samen met hen de zorg te kunnen blijven bieden.

Update 10 november

Het lijkt erop dat landelijk het aantal nieuwe besmettingen met COVID-19 afneemt. Hopelijk is deze daling ook snel terug te zien in onze huizen en de thuiszorg. Op dit moment is dit helaas nog niet het geval. Dianne Engels bespreekt de huidige situatie rondom corona binnen Sint Joris in haar vlog.

Overzicht van locaties met één of meer besmette bewoners
Zorgvilla's Hoogeloon, linkervilla: Helaas is hier vorige week een cliënt overleden aan de gevolgen van het virus. We wensen familie en andere verwanten heel veel sterkte met hun verlies. Enkele andere bewoners van de linkervilla zijn nog besmet. 
Groenendaal: Binnen Groenendaal is een aantal bewoners besmet, zij verblijven in quarantaine. 
Sint Joris - Straten en Eendenpoel: Op deze twee afdelingen is sprake van besmettingen van bewoners. De getroffen afdelingen zijn in quarantaine.

Thuiszorg
Binnen de thuiszorg is op dit moment sprake van 1 besmette cliënt.

Communicatie bij een verdenking of nieuwe besmetting
Als een bewoner klachten heeft en wordt getest en/of positief is, worden verwanten direct ingelicht door de coördinerend verpleegkundige of manager van de locatie waar de cliënt woont. De verdere communicatie over het verloop van de verdenking(en) / besmetting(en) loopt via de contactpersoon van de bewoner.

Maatwerk voor bewoners
Bewoners ontvangen zorg op maat. Ook afspraken rondom bezoek zijn maatwerk en worden gemaakt in samenspraak met de verwanten en de specialist ouderengeneeskunde. Dit betekent dat een besmette bewoner eventueel wel bezoek kan ontvangen als dit in zijn/haar belang is.

Veelgestelde vragen COVID-19
Kun je het coronavirus overdragen voordat je zelf klachten hebt? Hoe lang kan het virus overleven? Sinds de eerste coronagolf is meer bekend geworden over het coronavirus. Op de website van Zorg voor Beter vind je 19 veelgestelde vragen over COVID-19 en de antwoorden.

Update 3 november

Besmettingen binnen onze locaties
Binnen Joris Zorg zijn er een aantal locaties / afdelingen met positief geteste bewoners. Het gaat om Groenendaal in Vessem, Zorgvilla's in Hoogeloon en Sint Joris - Eendenpoel in Oirschot. De getroffen afdelingen zijn in quarantaine. Alle bewoners met klachten blijven zoveel mogelijk op hun kamer. Het zorgpersoneel besteedt extra aandacht aan hen door vaker binnen te lopen om een praatje te maken en te kijken hoe het gaat. Familie en verwanten zijn nauw betrokken en mogen hun verwant bezoeken. Joris Zorg verzorgt hiervoor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overlijden en besmetting bij Joris Thuis
Helaas is een van de besmette cliënten van Joris Thuis overleden aan het virus. We wensen de familie en andere verwanten heel veel sterkte met hun verlies. Op dit moment is er nog één andere thuiszorgcliënt positief getest op COVID-19.Bolle Akker weer vrij van COVID-19
Gelukkig is D’n Bolle Akker weer coronavrij. De quarantaine is opgeheven.

Dagbesteding Hoogeloon 10 dagen dicht i.v.m. besmette cliënt
Een deelnemer – geen bewoner van de zorgvilla’s – is positief getest. Daarom blijft de dagbesteding 10 dagen gesloten. Als deze quarantaineperiode voorbij is, wordt bepaald op welke wijze de dagbesteding weer kan aanvangen.

Aangrijpend verhaal over ouderenzorg in coronatijd
Gisteren stond er een uitgebreid artikel in de Volkskrant over zorgcentrum Archipel Nazareth in Best. Op integere en realistische wijze wordt verteld hoe het er op dit moment in het verpleeghuis aan toe gaat. Een aanrijpend verhaal. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/weer-waart-het-virus-door-het-verpleeghuis-dit-is-een-fucking-noodsituatie (Om het artikel te kunnen lezen, is het nodig een digitaal account aan te maken bij de Volkskrant. Een abonnement is niet nodig.)

Update 31 oktober

Afgelopen week zijn helaas weer enkele cliënten positief getest op COVID-19. Het gaat om één bewoner op D'n Bolle Akker, één bewoner van Zorgvilla's Hoogeloon, één bewoner van Groenendaal en twee cliënten van de thuiszorg. Op de getroffen locatie geldt een quarantaine periode. We houden de overige bewoners nauwlettend in de gaten, of zij klachten ontwikkelen. We wensen hun en hun familie heel veel sterke.

Nachtegaal 1 uit quarantaine
Nachtegaal 1 van locatie Sint Joris kon gelukkig weer uit quarantaine. Onze opluchting wordt getemperd, want tot ons verdriet zijn drie bewoners de afgelopen weken overleden aan het virus. We wensen de familie heel veel kracht bij de verwerking van dit grote verlies.

Update 23 oktober

Dianne Engels, bestuurder, geeft graag een update van de situatie rondom corona bij Joris Zorg.

Update 19 oktober

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar
Uit een onderzoek naar de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, blijkt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor een tweede golf. De resultaten zijn positief. Ook bij een eventuele derde golf zijn er voldoende chirurgische maskers en isolatiejassen beschikbaar. Het LCH heeft daarmee een stevige noodvoorraad opgebouwd voor de zorg.

Alle zorginstellingen en zorgverleners, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, gehandicaptenzorg, huisartsen en thuiszorg, die er niet in slagen zelf voldoende beschermingsmiddelen in te kopen, kunnen daar een beroep op doen. Op de website van het LCH staat hoe zij deze middelen kunnen bestellen.

Wil je meer informatie over het onderzoek? Lees hier het nieuwsbericht van de rijksoverheid inclusief link naar het onderzoek.

Update 16 oktober

Graag houden we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie rondom COVID-19 bij Joris Zorg. Bijvoorbeeld via de algemene updates op Joris Familie en onze website. Zaken die een specifieke cliënt of afdeling aangaan, bespreken we direct met verwanten, de verwantencommissies en betrokken medewerkers. We kennen elkaar, dat vinden we erg belangrijk. We weten van elkaar wat er speelt, houden de lijnen kort en kunnen snel schakelen wanneer dit nodig is.

Bewoner van Nachtegaal 1 overleden
Vorige week konden we melden dat D’n Bolle Akker en Zorgvilla’s Hoogeloon weer vrij van besmettingen waren. Nu moeten we helaas melden dat een bewoner van Nachtegaal 1 is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Deze bewoner had bijkomende gezondheidsproblemen. We wensen de familie en andere verwanten heel veel sterkte bij het omgaan met dit verlies.

Zorgmedewerkers houden alle ballen hoog
Het is een spannende tijd voor ons allemaal. Voor bewoners, verwanten maar zeker ook voor onze zorgmedewerkers. Zij voelen een grote verantwoordelijkheid in de zorg voor hun cliënten. Doordat zij werken én wonen in de regio’s met het hoogste risico, neemt ook de druk op hun thuissituatie toe. Zeker wanneer er sprake is van klachten van een bewoner, collega of huisgenoot. Niemand wil het coronavirus meenemen naar huis of het zorgcentrum.

Terugkijken op afgelopen periode bij D’n Bolle Akker en Zorgvilla’s
Samen met de verwantencommissie en medewerkers hebben we de periode van de uitbraken geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het contact en de communicatie goed zijn verlopen. In Hoogeloon kreeg de inzet van verwanten verder vorm. Mede hierdoor was er veel aandacht voor het welzijn van de bewoners. We hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken. Al met al wordt er – naar omstandigheden - positief teruggekeken op deze periode.

Testen in onze teststraat verloop goed
Dagelijks laten meerdere medewerkers zich testen in onze teststraat. Sinds afgelopen vrijdag ook de thuiszorg en WMO-medewerkers. De dienstdoende verpleegkundigen zijn op werkdagen in de weer met het afnemen van deze testen. Gelukkig zijn de uitslagen meestal de volgende dag al binnen. Dit draagt bij aan de zorgcontinuïteit. Medewerkers die negatief getest zijn, kunnen snel weer hun werk hervatten.

Duidelijkheid in beleid mondmaskers
Sinds vorige week dragen onze medewerkers en bezoekers een mondmasker. Dit is duidelijk voor iedereen. We zijn blij te zien dat iedereen zich zo bewust is van het belang van het dragen van dit beschermingsmiddel. Joris Zorg verstrekt mondmaskers aan medewerkers en bezoekers. Op dit moment beschikken we over ruim voldoende voorraad.

Update 14 oktober

Het kabinet besloot gisteren dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen met COVID-19 daalt. De maatregelen voor zorginstellingen veranderen in principe niet. Dat betekent dat we doorgaan met ons beleid zoals we dat op dit moment voeren: maatwerk per locatie en doelgroep, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers houden zich aan de algemene richtlijnen van de overheid.

Hier vind je een overzicht van de landelijke maatregelen die ten minste twee weken gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

Update 9 oktober

Zorgvilla’s Hoogeloon uit quarantaine
We zijn erg blij om te kunnen vertellen dat de linker zorgvilla zaterdag geheel uit quarantaine gaat. Verwanten kunnen weer op bezoek komen. Er waren in deze villa geen besmettingen onder bewoners. Zij hadden echter wel contact gehad met een besmet nauw contact. Daarom gingen zij allemaal in quarantaine. Iedereen in Nederland die nauw contact is van iemand met COVID-19 gaat 10 dagen in thuisquarantaine.

Met de rechtervilla gaat het naar omstandigheden ook goed. Naar verwachting kan deze villa zaterdag ook uit quarantaine. Vanaf zondag kan hierdoor een groot deel van de bewoners weer bezoek ontvangen op hun slaapkamer. Er zitten dan nog enkele bewoners in druppelisolatie. Als hun situatie stabiel blijft, kunnen zij begin volgende week ook uit isolatie. Vanaf dat moment is de rechtervilla weer volledig ‘onbesmet’.

Twee woningen D’n Bolle Akker uit quarantaine
Eerder deze week gingen de niet besmette woningen uit quarantaine. Dat betekent dat bewoners van twee woningen weer bezoek kunnen ontvangen op hun slaapkamer. De woning waar bewoners besmet zijn (geweest), kan - als de situatie niet verandert – maandag 12 oktober uit quarantaine. Maandagochtend volgt hierover het definitieve besluit.

Uitbraak COVID-19 op Nachtegaal 1
Helaas hebben we op Nachtegaal 1 te maken met een uitbraak van COVID-19 onder bewoners. De verwanten zijn direct op de hoogte gesteld door de verpleegkundig specialist. Omdat er sprake is van meerdere besmettingen is de afdeling tijdelijk in quarantaine. We beseffen dat het voor verwanten ontzettend moeilijk is hiermee om te gaan. We doen er daarom alles aan hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

We wensen de bewoners hun verwanten en onze medewerkers veel sterkte.

Update 6 oktober

Graag delen we met jullie het vlog van Dianne Engels over de huidige situatie rondom COVID-19 binnen Joris Zorg.
LET OP!: Deze video is vorige week opgenomen en geplaatst op YouTube. Helaas is de video pas net vrijgegeven door YouTube. Hierdoor konden we de vlog niet eerder delen met jullie. YouTube controleert corona gerelateerde video's op inhoud. Daardoor duurt het soms dagen voordat de video wordt vrijgegeven. Dat is bij deze vlog ook het geval. 

Update 29 september

Samen voor zorgcontinuïteit!
Gisteravond werden tijdens de persconferentie extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gelden vooral voor horeca, het ontvangen van gasten thuis en de maximale groepsgrootte. Er wordt nadrukkelijk geadviseerd om privé en in de werksfeer extra voorzichtig te zijn. Hier leest u een overzicht van de maatregelen. 

Thuiswerken weer de norm
Binnen onze organisatie is thuiswerken de norm daar waar het kan. Fysieke aanwezigheid en overleg noodzakelijk vanwege zorgcontinuïteit vallen onder de uitzondering. Evenals aanwezigheid ondersteuning van zorgteams.

Ook in Hoogeloon besmettingen
Na de besmetting van D’n Bolle Akker hebben we nu ook in de zorgvilla’s in Hoogeloon te maken met een zorgelijk situatie. Hier zijn twee bewoners en enkele medewerkers COVID-19 positief getest. Het uitbraakteam neemt samen met de specialist ouderengeneeskunde de nodige maatregelen. Natuurlijk worden verwanten goed op de hoogte gehouden van de situatie. We beraden ons op dit moment op welke wijze we de zorgcontinuïteit zo goed mogelijk kunnen waarborgen.

Update 28 september 2020

Zoals we al vreesden, stijgt het aantal met COVID-19 besmette inwoners van Oirschot en de Kempengemeenten sterk. We willen er samen alles aan doen om het risico op besmetting te beperken. Daarom scherpen we de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen aan.

Zorgmedewerkers dragen mondkapjes
Afgelopen vrijdag namen we het besluit dat alle thuiszorgmedewerkers met een mondkapje werken. Vanaf vandaag geldt dat alle medewerkers van Joris Zorg die in contact komen met cliënten 24/7 met een mondkapje werken. Indien de instructie dit voorschrijft dragen zij ook handschoenen, een schort en spatbril.

Dragen van mondkapje voor bezoek verplicht
Tevens vragen we bezoekers om vanaf vandaag een mondkapje te dragen wanneer zij op bezoek gaan bij hun verwant. Ook als zij 1,5 meter afstand kunt bewaren. De mondkapjes worden door ons verstrekt bij de ingang van de locaties. Het dragen van een mondkapje is vanaf vandaag verplicht voor D’n Bolle Akker, Zorgvilla’s Hoogeloon, Vestakker en Groenendaal. Voor Sint Joris geldt dit vanaf donderdag 1 oktober.

In deze video wordt uitgelegd hoe je veilig persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. We verwachten dat iedereen zelf het mondkapje kan opdoen.

Tevens zijn de afspraken voor bezoek aangescherpt:

 • Blijf thuis bij klachten (hoesten, niezen, neusverkoudheid, benauwdheid, koorts) en laat u testen
 • Neem thuis uw temperatuur op vóór bezoek, bij verhoging, blijf thuis
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Noteer bij binnenkomst uw gegevens op de intekenlijst
 • Ga direct naar de kamer van uw verwant
 • Bezoek vindt plaats op de kamer van uw verwant of buiten
 • Volg de looproutes
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was vaak uw handen

Update 26 september 2020

Grote waardering voor zorgmedewerkers! 

Vanaf vandaag is in Hoogeloon de fase van Hoogste paraatheid ingezet. Dat wil zeggen dat medewerkers hier heel de dag met persoonlijke beschermingsmiddelen werken. We doen een oproep op verwanten zich te allen tijde te houden aan het dragen van een mondmasker of de 1,5 meter in acht te houden bij instrueerbare cliënten. 

Update 25 september 2020

Besmettingen met Covid-19 op D’n Bolle akker
Helaas werd afgelopen woensdag een cliënt van D’n Bolle Akker positief getest op Covid-19. Daarna werd al snel duidelijk dat er sprake is van een uitbraak. Dit houdt in dat er meer dan één besmetting bij bewoners van D'n Bolle Aller is vastgesteld. We hebben direct de verwanten en andere betrokkenen geïnformeerd. We leven mee met de getroffenen en allen die bij hen betrokken zijn. En wensen hen veel  sterke in deze moeilijke situatie.

Natuurlijk gaat onze eerste zorg uit naar bewoners hun verwanten. En naar onze collega’s. Het kan zijn dat we een beroep op jullie moeten doen om bij te springen. Het is van groot belang om de noodzakelijke zorg goed te blijven organiseren. En dat kan alleen als we samen de zorg blijven dragen.

Op dit moment nemen we bij D’n Bolle Akker maatregelen waarmee we proberen om verdere besmettingen te voorkomen. Dit gebeurt in nauw overleg met de verwantencommissie en de medisch specialisten.

Preventief gebruik mondmaskers
Er is een grote toename aan positief geteste inwoners van Eersel, Bladel en Oirschot. Daarom hebben we besloten dat de medewerkers in de thuiszorg preventief gaan werken met mondmakers. De wijkverpleegkundigen bespreken met de teams of alles duidelijk is. We berichten volgende week meer hierover.

We zijn er voor elkaar. Juist nu
We realiseren ons dat dit een spannende tijd is. Het aantal mensen dat besmet is met Covid-19 neemt snel toe. Er wordt gesproken over een tweede coronagolf. Daarom willen we nogmaals iedereen op het hart drukken: zorg voor elkaar, houd rekening met je medemens en houd je aan de coronarichtlijnen. Deel met elkaar wat deze situatie met je doet. Je bent niet alleen. We zijn er voor elkaar. Juist nu.